...

Tien jaar hebben we eraan gewerkt met meer dan 100 experts uit 25 landen, stelt Didier Verhoeven, medisch oncoloog ZNA-ziekenhuizen en gastprofessor Universiteit Antwerpen. Het idee kiemde destijds op een Parijs congres over de organisatie van borstklinieken. Experts die eraan deelnamen zagen elkaar daarna regelmatig terug om alle aspecten van de borstkankerzorg in kaart te brengen, gaande van de epidemiologie tot de multidisciplinaire omkadering en de economische overwegingen.In 2015 werd op een internationale meeting in Antwerpen het plan geopperd om de opgedane kennis te boek te stellen. Prof. Verhoeven wierp zich al snel op tot coördinator van het project. Onder impuls van zijn Britse collega Robert Mansel, voorzitter van de European Society of Breast Cancer Specialists, benaderde hij verschillende uitgevers."Het klikte vooral met Oxford Press" hernnert zich de Antwerpse oncoloog. "Ik voel Oxford Press aan als een iconische uitgever." Het script moest tot twee keer toe doorheen een board van reviewers en werd goedgekeurd. Ook de raad van bestuur van Oxford University gaf zijn zegen, na anderhalf jaar procedure met aanleveren van constructieve ideeën en vervolgens bijspijkeren. Breast Cancer: global quality care verschijnt in de loop van deze maand."Het concept van een boek dat artsen inspireert om overal ter wereld optimale kankerzorg op te zetten rekening houdend met de lokale context, werd door potentiële uitgevers als origineel ervaren", stelt Didier Verhoeven. Een hele reeks vragen worden gesteld. Wat is de relevantie van de epidemiologie? Wat zijn de richtlijnen met hun toepasbare en minder toepasbare kanten? Waarom worden richtlijnen niet altijd toegepast? Wat zijn de verschillende aspecten van borstkankerzorg? Hoe moet men een kwaliteitsvol multidisciplinair overleg organiseren? Wat moet men verstaan onder kwaliteitsmanagement? Wat is accreditering? Welke rol speelt health information technology? Wat is de rol van tele-oncologie in ontwikkelingslanden? Wat zijn de economische aspecten van borstkankerzorg? Wat komt uit het onderzoek naar voren? Hoe staan patiënten tegenover borstkankerzorg? Wat communiceren de media? Enzovoort.Is Breast Cancer: global quality care een soort kookboek? Een geheel van tips waaruit iedere regio de meest geschikte werkwijze kan puren? "Die zag ik komen", grinnikt prof. Verhoeven. "Neen, het is geen kookboek. Borstkankerzorg is te complex om zorgverleners zomaar op weg te helpen met een paar eenvoudige tips. Maar het boek geeft welheel wat praktische informatie waarmee zorgverleners en beleidslui creatief en constructief aan de slag kunnen gaan, ook onder vorm van tabellen en figuren.""Er worden realistische doelstellingen geformuleerd", vervolgt Didier Verhoeven. "Een voorbeeld. In India moet men niet screenen naar borst kanker. Enerzijds heeft het land daarvoor niet de infrastructuur en middelen. Anderzijds zijn de gezondheids-vaardigheden van de Indiase bevolking daar niet rijp voor. De prioriteit is hier om vrouwen ervan bewust te maken dat hun borsten organen zijn die medische zorg kunnen vereisen en wat de rol is van palpatie.""Gezondheidswerkers moeten hen op het hart drukken dat borstkanker een ziekte is waarin de medische wereld inzicht heeft en waarvoor er behandelingen bestaan. Daarmee kan men al een aanzienlijke winst boeken. Ook het therapieaanbod mag niet te hoog ge-grepen zijn, om redenen van toegankelijkheid. De focus zal vooral liggen bij heelkunde. Andere behandelingstechnieken leggen minder gewicht in de schaal."In het boek zijn een aantal hoofdstukken specifiek gewijd aan een bepaald thema, zoals chirurgie, radiotherapie, of reconstructie. De optimale situatie wordt geplaatst naast wat er minimum voorhanden moet zijn. De verschillende regio's van de wereld worden bij dit betoog betrokken.In het laatste deel van het boek staan aparte hoofdstukken telkens stil bij één regio: Europa, de VS, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Zuidoost-Azië, enzovoort. Die hoofdstukken zijn geschreven door experts die in de betrokken regio werkzaam zijn. Er is ook een bijdrage over Breast Cancer Health Initiative, een internationale organisatie die ijvert voor optimale borstkankerzorg wereldwijd. Met een aantal hoofdstukken van eigen hand trekt prof. Verhoeven een rode draad door het boek.