...

Als uw secretaresse (of secretaris) vakantie wil opnemen moet ze die dagen vastleggen in overleg met u. Wil ze dat doen in halve dagen, dan is het belangrijk te weten dat de wet daar bepaalde grenzen aan stelt.Meer bepaald is het uitgangspunt van de wet dat vakantiedagen moeten opgenomen worden in volle dagen. De bedoeling van deze regel bestaat erin werknemers te beschermen door te vermijden dat een werkgever die niet voldoende werk heeft een werknemer zou verplichten om vroeger naar huis te gaan en een halve dag vakantie op te nemen.Op die principiële regel bestaan er niettemin een aantal uitzonderingen. Meer bepaald mag uw secretaresse per jaar toch drie vakantiedagen in halve dagen opnemen. Concreet betekent dit dus dat ze zes halve dagen vakantie mag nemen. U kunt zich tegen het opnemen van die halve dagen wel verzetten als dit het werk in uw praktijk verstoort. U zal dit dan wel moeten kunnen motiveren. Uw secretaresse mag ook een halve dag vakantie opnemen om een andere halve inactiviteitsdag aan te vullen zodat ze dan toch een ganse dag afwezig kan zijn op het werk.Wil uw secretaresse meer dan zes halve dagen vakantie opnemen en gaat u daarmee akkoord, dan handelt u strikt gezien in strijd met de wet. Wil u dit desondanks toestaan vraag dan minstens aan uw secretaresse om haar verzoek om meer halve dagen te mogen opnemen op papier te zetten.