...

Dat antwoordde minister De Block (Open VLD) op een parlementaire vraag van Gilles Foret (MR). De volksvertegenwoordiger verwees naar een krantenartikel waaruit bleek dat hackers erin geslaagd waren om in minder dan zes uur digitale medische dossiers te kraken.Gilles vroeg zich af hoe de minister daar tegenover stond. Hij stelde dat het over bijzonder gevoelige gegevens gaat die zo goed mogelijk beveiligd moeten worden. Daarom vroeg hij de minister of ze op de hoogte was van mogelijke beveiligingslekken en/of er al ooit medische dossiers werden gehackt. Verder wou Gilles weten wie verantwoordelijk is voor de beveiliging en welke maatregelen de liberale excellentie gaat nemen om medische dossiers beter te beveiligen.In haar korte antwoord maakte Maggie De Block een onderscheid tussen het beheer van de IT-infrastructuur van de FOD Volksgezondheid en het beheer van de IT-infrastructuur van de ziekenhuizen. Uiteraard valt enkel de FOD onder haar bevoegdheid. "En Volksgezondheid," vervolgt de minister, "is niet op de hoogte van enige beveiligingsproblemen met de applicaties die binnen haar diensten worden beheerd." Evenmin zijn er gevallen van piraterij van medische gegevens binnen haar beheer gekend.Verder stelde De Block dat bij de FOD Volksgezondheid "op continue basis acties worden ondernomen om de beveiligingsmaatregelen op een geactualiseerd niveau te houden. Met name: het continue upgraden en patchen van infrastructuur, het inzetten van monitoringtools op de IT-infrastructuur, het gebruik maken van ethical hacking ter controle van genomen maatregelen, en het op regelmatige basis laten uitvoeren van audits op de IT-infrastructuur met inbegrip van penetratietests."