...

De dienst medische beeldvorming van de Antwerpse GZA-ziekenhuizen - Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel - telt 17 radiologen en voert jaarlijks 204.000 radiologische onderzoeken uit bij 139.000 patiënten. Bij de inauguratie stond dokter Filip Deckers, diensthoofd radiologie en medische beeldvorming van de GZA-ziekenhuizen, stil bij de vele voordelen van de vier CT-scanners en het overkoepelend softwareplatform van Siemens Healthineers. "We zijn erkend als expertisecentrum voor pancreaskanker. De spectrale beeldvorming waarmee de nieuwe CT-scanners zijn uitgerust laat toe beter de grens te zien tussen tumor en normaal weefsel. Dat is uiteraard cruciaal." Bovendien scannen de nieuwe toestellen met een aanzienlijk lagere stralingsdosis. "En er is meer. Onze ziekenhuizen trekken vooral patiënten uit de regio Groot-Antwerpen aan. De mobiliteitsproblemen zijn hier groot. We streven daarom naar drie zo volwaardig mogelijke campussen. In elk ziekenhuis bieden we maximale kwaliteit. Het campusoverkoepelende platform voor de opvolging van de onderzoeken laat dat ook toe. Wordt bijvoorbeeld op campus A een beeld gemaakt terwijl de radioloog met de meeste expertise in de desbetreffende aandoening zich op campus B bevindt dan wordt alles doorgestuurd. Zo maakt de radioloog met de meeste expertise het verslag", stelt dokter Deckers. "Medische beeldvorming evolueert zeer snel. Vroeger moesten we soms met een USB-stick van de ene naar de andere campus rijden. Het overkoepelend softwareplatform stuurt nu de aanpassingen aan de programma's. De stralingsdoses worden continue online gescand. Dat laat toe onmiddellijk bij te sturen indien nodig." Met de nieuwe investering is de GZA-groep klaar om op longkanker te screenen. "Ik verwijs naar het Belgisch-Nederlandse NELSON-onderzoek waaruit blijkt dat dit de mortaliteit bij longkanker met 24% kan doen dalen. Op circa 6.000 patiënten die we hier per jaar zien, kunnen we met andere woorden 1.500 mensenlevens redden." Filip Deckers verwijst ook naar de peetvader van de neurale netwerken en Artificiële Intelligentie, (AI) Geoffrey Hinton. "In 2016 zei Hinton dat we moesten stoppen met radiologen opleiden. AI zou het wel van ons overnemen. Vier jaar later hebben we echter nog steeds veel werk en zijn we vragende partij om AI te implementeren in de medische beeldvorming. Zo worden de nieuw CT's ondersteund met AI. Dat laat bijvoorbeeld een aanpassing aan het ademhalingspatroon van de patiënt in real time toe. De beelden zijn preciezer, van een betere kwaliteit en er is minder vaak een tweede onderzoek nodig." Dokter Etienne Wauters, voorzitter GZA-groep stelt tot slot met genoegen vast dat de drie ziekenhuizen na de fusie in 2009 een gezamenlijke zorgvisie ontwikkelden. "Lokaal kunnen we hierdoor even goede kwaliteit leveren als centraal en dat is de toekomst. Op beperkte schaal vormen we zo een prachtig voorbeeld voor de ziekenhuisnetwerken. Sommigen ervaren dit als een bedreiging; het is echter belangrijk om het als een enorme opportuniteit te zien. Innovatie vergt echter wel visie en een voedingsbodem. Niet alleen de Medische Raad moet er achter staan, ook alle andere artsen", zo besluit dokter Wauters.