...

In de nieuwe gedragsbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) verklaart 29% van de Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 54 jaar dat ze bijna elke rit hun telefoon bedienen terwijl die los in de wagen ligt, wat verboden is. Nog eens 33% verklaart dat ze bijna elke rit met hun gsm bezig zijn wanneer het toestel in een vaste houder zit. Dat laatste is toegelaten, maar is evenmin veilig. Gedurende de tijd die een bestuurder op het scherm kijkt, rijdt hij immers als het ware blindelings. Daardoor kan de bestuurder niet snel reageren als er iets onverwachts gebeurt. De afstand die een bestuurder 'blind' aflegt, hangt af van de snelheid. Bij 50 km/u komt drie seconden naar een scherm kijken overeen met een afstand van 42 meter. Aan 120 km/u is dat al 100 meter. Om bestuurders op de gevaren van afleiding te wijzen, lanceert de VSV een campagne onder het motto 'Focus op de weg, niet op je gsm'. 84% van de bevraagden vindt berichten typen tijdens het rijden gevaarlijk of onaanvaardbaar, maar desondanks geeft 48% toe het toch al gedaan te hebben. Een deel van de bevraagden verklaart zelf maatregelen te nemen om afleiding te voorkomen of te beperken. Zo verbindt 50% van de bestuurders zijn telefoon bijna elke rit met een carkit of het multimediascherm in de wagen, 34% legt het toestel buiten handbereik, 25% zet de gsm op stil en 24% zet het toestel in een vaste houder. Sinds 3 maart 2022 mag een telefoon tijdens het rijden enkel gebruikt worden als het toestel in een geschikte houder zit en dus niet wanneer het los op de schoot, op de middenconsole of op de passagierszetel ligt. In de eerste helft van 2022 stelde de politie in Vlaanderen 33.567 inbreuken op deze regels vast. Ongeoorloofd gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden (ook op de fiets!) is een overtreding van de derde graad. Wie wordt betrapt, riskeert een onmiddellijke inning van 174 euro plus administratieve kosten. Bij dagvaarding voor de politierechtbank kan de rechter boetes opleggen van 240 tot 4.000 euro, en ook een verval van het recht tot sturen behoort tot de mogelijkheden.