...

Deze retrospectieve casusgecontroleerde studie evalueerde de resultaten van CT-scans van de thorax (van oktober 2005 tot juli 2020) bij marihuanarokers, niet-rokende controlepatiënten en rokers van enkel tabak. Er werd gekeken naar het voorkomen van emfyseem, luchtwegveranderingen, gynaecomastie en verkalking van de kransslagader. Op leeftijd en geslacht afgestemde subgroepen werden vergeleken met alleen-tabaksrokers ouder dan 50 jaar. In totaal werden 56 marihuanarokers (34 mannen; gemiddelde leeftijd 49 jaar ± 14), 57 controlepatiënten die niet roken (32 mannen; gemiddelde leeftijd 49 jaar ± 14) en 33 tabaksrokers (18 mannen; gemiddelde leeftijd, 60 jaar ± 6) geëvalueerd.Hogere percentages emfyseem werden waargenomen bij marihuanarokers (42 van de 56 [75%]) dan bij niet-rokers (drie van de 57 [5%]) (P < 0,001), maar niet wanneer vergeleken met alleen- tabaksrokers (22 van de 33 [67%]) (P = 0,40). Het percentage emfyseem was wel hoger bij marihuanarokers van dezelfde leeftijd (28 van de 30 [93%]) dan bij rokers van enkel tabak (22 van de 33 [67%]) (p = 0,009). Marihuanarokers vertoonden ook hogere percentages luchtwegontsteking, waaronder bronchiale verdikking, bronchiëctasie en mucoïde impactie. Er was geen verschil in de mate van verkalking van de kransslagader tussen marihuanarokers van dezelfde leeftijd en rokers van enkel tabak.De onderzoekers besluiten dat luchtwegontsteking en emfyseem vaker voorkwamen bij marihuanarokers dan bij niet-rokers en rokers van alleen tabak. Omdat de meeste marihuanagebruikers in het onderzoek ook sigaretten rookten, is het echter onmogelijk te onderscheiden of de waargenomen schade alleen door marihuana werd veroorzaakt of door een synergie met tabak.