...

Intelligente verkeerslichten gebruiken gegevens die ze ontvangen van weggebruikers om verkeersstromen te beïnvloeden. De data kunnen afkomstig zijn van smartphones, ingebouwde applicaties in auto's of (in de toekomst) fietscomputers. Op basis van deze data kunnen deze verkeerslichten de groencyclus aanpassen, zodat het licht langer op groen blijft als er veel verkeer uit een bepaalde richting komt. Anders dan bij de klassieke tellussen in het wegdek kunnen deze verkeerslichten ook rekening houden met fietsers en voetgangers. Deze kunnen dan langer groen krijgen, bijvoorbeeld bij slecht weer, voor verplaatsingen in grotere groepen zoals schoolkinderen of voor mensen met verminderde mobiliteit. De slimme lichten kunnen ook informatie en berichten terugsturen naar weggebruikers die bepaalde apps gebruiken. De apps kunnen dan bijvoorbeeld tonen hoe lang het nog duurt voor het licht weer op groen springt. Bij de aanvang van het Vlaamse programma zullen de apps Flitsmeister en Karta GPS compatibel zijn. Op termijn zullen ook andere apps kunnen samenwerken met de intelligente verkeerslichten. Bij de uitvoering van een dringende opdracht mogen prioritaire voertuigen met een gematigde snelheid het rood licht voorbijrijden, maar dat blijft een gevaarlijke situatie. Intelligente verkeerslichten kunnen ervoor zorgen dat het licht voor hen op groen staat en dat kruispunten tijdig ontruimd worden voor hulpdiensten. In een latere fase krijgen andere weggebruikers die met het systeem verbonden zijn een melding dat er een hulpdienst aankomt, ook al kunnen ze de sirenes en zwaailichten ervan nog niet horen of zien. De intelligente verkeerslichten worden geplaatst door Mobilidata, een programma van de Vlaamse overheid, met ondersteuning van onderzoeksinstelling imec. In Nederland is al een duizendtal kruispunten uitgerust met vergelijkbare verkeerslichten. Naast de 250 geplande lichten kunnen op vraag van steden en gemeenten nog meer intelligente verkeerslichten geplaatst worden.