...

Een analyse van het eigen ledenbestand leert het Socialistische ziekenfonds dat iets meer dan de helft van de 65-plussers gevaccineerd is tegen griep. Dat is nog een heel eind verwijderd van de 75%-doelstelling van de WGO.Om de vaccinatiegraad op te krikken, stelt het ziekenfonds een eenvoudigere procedure voor. Nu gaat de patiënt eerst naar de huisarts om een voorschrift, daarna naar de apotheek voor het vaccin en vervolgens terug naar de huisarts. Het ziekenfonds stelt voor dat de huisarts via recip-e automatisch een voorschrift opstelt en daarvan de patiënt op de hoogte brengt. De patiënt kan dan meteen zijn vaccin bij de apotheker halen om het vervolgens door de huisarts te laten toedienen. Dat spaart een huisartsencontact uit.