...

Dezer dagen wordt er volop gevaccineerd tegen corona en weldra is dat ook het geval voor griep. Beide vaccins kunnen ook samen gezet worden. Om te peilen naar de perceptie over de twee vaccins voerde klinisch bioloog dokter Louis Ide en het team infectiecontrole van Jan Palfijn tijdens de zomer een interessante peiling uit. Er namen 376 mensen aan deel, mooi verspreid over alle diensten - met inbegrip van de administratieve en ondersteunende diensten. Tijdens de zomermaanden zei 71% van de bevraagden zich te zullen laten vaccineren tegen griep. Slechts 45% wou dat ook doen voor corona. Van de 376 respondenten wist 10% nog niet zeker of ze een griepspuit zouden laten zetten en 23% was nog in het ongewisse in verband met corona. Ongeveer twee derde van de bevraagden laat de vaccins liever op een verschillend tijdstip zetten en ongeveer de helft wil graag meer en beter geïnformeerd worden. Belangrijk en opmerkelijk is het veel grotere geloof van de zorgverstrekkers in de bescherming van het griepvaccin vergeleken met een inenting tegen corona. Slechts de helft geloofde dat het coronavaccin hem/haar voldoende beschermt. In het algemeen is het vertrouwen in vaccins wel vrij groot, 70% vertrouwt ze en bij 12% was dat vertrouwen zelfs nog toegenomen. Al is bij 18% het vertrouwen in vaccins in het algemeen wel gedaald. Louis Ide en het team infectiecontrole van Jan Palfijn besluiten dat er nog werk aan de winkel is "om mensen met wetenschappelijke informatie correct te blijven informeren".