...

In een persbericht distantieert Bvas zich uitdrukkelijk van het VBS-standpunt over het GMD. "Een GMD openen en beheren is een aangelegenheid die strikt voorbehouden moet blijven aan huisartsen en niet aan specialisten toevertrouwd kan worden", luidt het. "Wij nemen afstand van elke poging tot polarisering tussen huisartsen en specialisten en nodigen het VBS uit tot een constructieve dialoog." Net als het VBS is Bvas gehecht aan de vrijheid van keuze van de patiënten die zelf beslissen aan welke arts - huisarts of specialist - ze hun medische problemen toevertrouwen, gaat het verder. "Onze huisartsen zijn geen voorstander van een echelonnering, die de kwaliteit van de zorg wellicht niet ten goede komt en hun administratieve belasting verhoogt. Het GMD is dan ook niet bedoeld om een echelonnering in te voeren en belemmert geenszins de vrije toegang van de patiënt tot de specialist." Het artsensyndicaat betreurt dat het VBS de huisartsen als minder competent en ondergeschikt aan de specialisten beschouwt. "Die zienswijze is weinig collegiaal en volledig voorbijgestreefd. (...) Wij geloven in een model waarin huisartsen en specialisten als gelijkwaardige partners samenwerken in het belang van de patiënten." ASGB/kartel treedt die zienswijze bij. "Voor ons is het eenvoudig: de huisarts staat centraal in de eerstelijnszorg en het GMD hoort zonder discussie thuis bij de huisarts en niet bij de specialist. Punt. Wij werken verder aan echte doelmatige zorg: met een vaste huisarts (+GMD) voor iedere inwoner, in goede samenwerking met specialisten van tweede en derde lijn, als dat nodig is." Domus Medica betreurt dat na een jaar van spontaan samenwerkingen en groeiend wederzijds respect tussen huisartsen en specialisten "VBS het tijd vond om de suprematie en arrogantie van sommige specialisten terug in de kijker te zetten"... "Dat een GMD een totaaloverzicht is van de patiënt van geboorte tot overlijden en dit op alle vlakken (medisch, psychisch, sociaal) en daarnaast een werkinstrument om een patiënt goed op te volgen en aan preventie te kunnen doen, is blijkbaar nog niet doorgedrongen." De huisartsenkoepel is heel ontgoocheld dat een organisatie als het VBS nog zoiets op papier durft te zetten. "Maar wij zijn hoopvol voor de toekomst. Want de specialisten op het veld met wie wij dagelijks samenwerken, hebben dit verhaal al lang achter zich gelaten. Zij erkennen de poortwachtersfunctie van de huisartsen. (...)Vele specialisten zijn ook blij dat de huisartsen de selectie maken en de patiënt op het juiste spoor zetten. Deze specialisten waarderen de input van de huisarts die het globale overzicht heeft op de medische en sociale toestand van de patiënt, zodat zij hun domeinspecifieke kennis beter tot uiting kunnen laten komen. Deze trend zal zich enkel verderzetten."