...

Uitgebreide info vindt u op www.sciensano.be. Allerbelangrijkst is de gevalsdefinitie (minstens koorts of hoest of dyspnoe), inclusief de regio's met wijdverspreide transmissie.Voor de huisarts bevat de website een procedurebeschrijving (voorzorgsmaatregelen/beschermingsmaatregelen - beleid - wanneer een test aanvragen? - contactadressenOp www.domusmedica.be vindt u referenties/koppelingen naar de voornaamste informatiebronnen. Onderaan een FAQ voor huisartsen met enkele belangrijke vragen. Bijvoorbeeld over uzelf als huisarts en over ontsmettingsprocedures.Infectiebestrijding - beslisboom - hygiënisch advies voor uw patiënt wanneer u die thuis in quarantaine zet). Er is ook een document voor het beleid bij kinderen.En er is een proceduredocument voor de ziekenhuizen, naast algemene documenten, bijkomende procedures, de WHO-richtlijn.www.zorgengezondheid.be geeft een overzicht van de richtlijnen, ook voor woonzorgcentra en scholen/kinderverblijven.Overheidswebsite met algemene informatie voor de bevolking: info-coronavirus.be.European Centre for Disease Prevention and Control: www.ecdc.europa.eu met gedetailleerde situatiebeschrijving en algemene brondocumenten, zoals richtlijnen.COVID-19 op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie ( www.who.int)