...

Recent startte minister De Block overleg op rond hoe de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de 200 miljoen euro die het parlement tijdens de zomer vrijmaakte het best kan investeren. Blikken we vooruit, is er zeker niets verkeerd met het inzetten op het versterken van een-op-eenhulpverlening.Ook nieuwe pistes zijn echter wenselijk. Zo studeren er elk jaar honderden psychologisch consulenten, bachelors in de toegepaste psychologie af. Die zijn zowel inzetbaar voor psychologische begeleiding, als voor (ondersteuning bij) psychodiagnostiek.Een andere, interessante insteek is digitalisering. Noodgedwongen online activiteiten bleven dit voorjaar meestal beperkt tot beeldbellen en werden op gemengde reacties onthaald. Niettemin liggen ook hier zowel op korte, als op lange termijn kansen. Technologie laat ons niet alleen toe om bestaande hulpverlening te versterken of intensifiëren, maar ook om meer te doen dan louter een-op-eencontact: groepssessies in de vorm van webinars, chatbots voor psycho-educatie of smartphoneapplicaties om de tijd tussen een-op-eencontacten meer zinvol in te zetten, om maar iets te zeggen.