...

Er zit gigantisch cijferwerk achter de begroting van het Riziv. Maar de nota concentreert zich vooral op principes - de maatregelen die het Verzekeringscomité nodig of wenselijk acht. Zoals we in de vorige krant al schreven, zetten de meeste zorgverleners in het Verzekeringscomité zich achter deze nota. Bvas en Kartel/ASGB stemden op de artsenbanken evenwel tegen. Het Verzekeringscomité gaat uit van een marge van 175 miljoen euro die het Riziv kan besteden aan nieuwe maatregelen. Daar telt het nog eens 20 miljoen bij die de verschillende sectoren in het laatste trimester moeten bijeenscharrelen door nieuwe voorstellen voor 'appropriate care', ofwel een efficiënter besteding van de middelen. Er zijn drie hoofdstukken van nieuwe maatregelen. Naar de financiële toegankelijkheid van zorg voor de patiënt gaat 27,5 miljoen. Dat omvat een tiental voorstellen voor een betere terugbetaling van mondzorg, van brilglazen, oncofreezing, enzovoort. Zeven miljoen gaat naar de terugbetaling van sensoren voor type 2-diabetes. Het hoofdstuk 'fysieke toegankelijkheid' van zorg krijgt 16 miljoen euro. Hier zit bijvoorbeeld de 6,4 miljoen euro somatische zorg voor psychiatrische patiënten in, als een 'eerste stap' voor het opvullen van deze lacune (zie AK2726). Ook in dit onderdeel: 8,3 miljoen euro voor 'hersteleenheden' die de continuïteit tussen ziekenhuis en thuisomgeving moeten bewerkstelligen. 150 miljoen euro gaat naar het derde hoofdstuk maatregelen: 'Welzijn voor de zorgverlener'. Hier zit de 100 miljoen euro in die alleen de 'geconventioneerde' zorgverleners zouden ondersteunen - een voorstel dat tegenstemmen uitlokte op de artsenbank. Opmerkelijk: ook een som van 15 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor de bescherming van ziekenhuizen tegen cyberaanvallen valt onder deze noemer. Maar de rest van de nota gaat vooral over gevraagde bijsturingen binnen het gezondheidsbeleid, soms binnen het overlegmodel. We gaven er enkele in de inleiding. Ze klinken ingrijpend, maar erg concreet worden ze in de nota niet uitgewerkt. De voorwaarden moeten verder geschapen worden voor meer transversale samenwerking, het realiseren van gezondheidszorgdoelstellingen en de meerjarenbegroting. Genomen engagementen moeten voltooid worden, zoals de nomenclatuurhervorming, het interfederaal plan geïntegreerde zorg, de uitbouw van een betere geestelijke gezondheidszorg, de ziekenhuishervorming en de 'new deal' voor huisartsen. Het besparingstraject in het geneesmiddelenbudget - 210 miljoen euro in 2023 en 250 miljoen in 2024 - moet onverminderd uitgevoerd worden. Enkele van de meer concrete, maar niet becijferde voorstellen: een automatische toekenning van het recht op verhoogde tegemoetkoming, bijvoorbeeld aan langdurig werklozen. Een apart budget voor de vergoeding van apothekers, die nu nog gefinancierd worden vanuit het geneesmiddelenbudget.