...

Middelengebruik bij de algemene bevolking vergelijken met dat van artsen is lastig. In het algemeen scoren artsen wel beter. Uit de gezondheidsenquête van 2018 blijkt immers dat 8% van de algemene bevolking antidepressiva gebruikt en 12% slaap- en kalmeringsmiddelen. Het gebruik ervan neemt toe met de leeftijd en daalt met de opleidingsgraad. Cannabis gebruikte 7,0% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview, bij drie op de 100 ging het om problematisch gebruik. Cocaïne (1,5%) en XTC (1,2%) zijn bij de algemene bevolking de meest gebruikte drugs na cannabis. Druggebruik komt vaker voor bij jongeren (15-34-jarigen) en in het Brussels gewest.