...

Een vijftal jaar geleden startte de federale overheid met een zogenaamde validatiepiramide voor mHealth (mobile Health), met drie stappen die producenten van apps moesten doorlopen om erkend te worden en in aanmerking te komen voor terugbetaling. Maar de teller staat intussen nog steeds op nul. Na vijf jaar is elke app verdwenen in die federale Bermudadriehoek. Dat is vreemd, want in de omliggende landen zien we dat de apps wel degelijk hun plaats vinden in het zorgsysteem en hun meerwaarde kunnen aantonen. Hoe kan dat dan? Het lijkt er alleszins op dat de overheidsinstellingen, die de apps moeten beoordelen, niet gebrand zijn op een digitale omwenteling in het zorglandschap.