...

Iets meer dan een jaar geleden startten de eerste haio's in Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen voor een verplichte ziekenhuisstage van zes maanden die kadert binnen hun driejarige opleiding tot huisarts. Sommige haio's bekeken deze stage op voorhand met argusogen. Met name de vrees om als stagiair ingeschakeld te worden i.p.v. als afgestudeerde arts, bleek een grote bezorgdheid. Intussen zijn we een jaar verder en hebben we van zowel de haio's als de betrokken ziekenhuisopleiders heel wat feedback ontvangen. De ziekenhuisstage kreeg op de meeste plaatsen een zinvolle invulling die past binnen de opleiding van een huisarts - 95% van de haio's zou zijn stageplaats aanraden aan een collega-haio.De ziekenhuisstage biedt een mogelijkheid om de verschillende werelden waarin huisartsen en specialisten werken beter te leren kennen. Verschillende manieren van medisch beleid worden gezien en vergeleken. Haio's en ziekenhuisopleiders gingen met elkaar in gesprek over hoe ze de aanpak voor de patiënt beter kunnen stroomlijnen. Ervaren specialisten gaven aan dat ze hun eigen routines in vraag hebben gesteld. De haio heeft een meer holistische blik op de patiënt. De aanwezigheid van een haio gaf op meerdere plaatsen aanleiding tot snellere en betere communicatie met de huisartsen. De intramurale zorgcontinuïteit verliep vlotter door de aanwezigheid van de haio. De kwaliteit van de ontslagbrieven verbeterde aanzienlijk. Een grote meerderheid (96%) van de bevraagde ziekenhuisopleiders gaf aan dat ze een meerwaarde ervaart in het opleiden van haio's. Op basis van deze eerste bevindingen kunnen we zeggen dat deze praktijkstages van haio's mee de basis zullen vormen van een betere geïntegreerde zorg. Geïntegreerde zorg zal de kwaliteit van zorg voor de patiënt verbeteren, en kan tegelijkertijd een verlichting van de werkdruk van artsen betekenen. Laat dit nu net zijn wat we de komende maanden en jaren nodig zullen hebben. Elke arts zou, gezien de huidige gezondheidscrisis waar we ons in bevinden, moeten kunnen bezig zijn met zijn core business. Dit kunnen we echter niet alleen: eerste, tweede en derde lijn zullen elkaar nodig hebben en zullen gericht moeten samenwerken. We gaan nog meer moeten zoeken naar de sterke punten van elkeen en zorgen dat de continuïteit van zorg gegarandeerd is en blijft. Een stage kan alleen goed verlopen als er een duidelijk en realistisch takenpakket aangeboden wordt, en als er tijd voor opleiding vrijgemaakt wordt. We kunnen enkel leren als we leren reflecteren over onszelf. Als interuniversitair opleidingscentrum (ICHO) willen we in de toekomst deze verdiepende kennismaking met elkaar, alsook het stimuleren van geïntegreerde zorg van op de werkvloer, ten volle ondersteunen. Voor de volgende academiejaren zoeken we nog enthousiaste opleiders. Volgend academiejaar zullen er 1.050 haio's in opleiding zijn in Vlaanderen en Brussel. Ter inspiratie delen we hieronder enkele getuigenissen van ziekenhuisopleiders van haio's. We vroegen hen: 'Waarom zou u een haio opleiden, aanraden aan uw collega's? Hoe ervaart u de samenwerking met het ICHO en de financiële voorwaarden? Kan deze stage een geïntegreerde zorgaanpak verbeteren?' Dr. Thierry Schissler, urgentiearts in Oostende, ervaart een haio op zijn dienst "als een meerwaarde omdat de haio je aanzet om te reflecteren over je eigen handelen. Regelmatig bekijk je met je haio bepaalde casussen diepgaander. Er komen leervragen uit die je dan in je team verder bekijkt. Een zeer leerrijk proces! Opleiden is niet alleen plezant, maar ook leerrijk voor jezelf en je dienst." De urgentiearts kan zich naar eigen zeggen helemaal vinden in de financiële regeling. "De haio is flexibel inzetbaar en de werkregeling is correct". Door de haio kreeg dr. Schissler terug meer tijd voor zijn patiënten. Dr. Joost van Dinther, NKO-arts van het European Institute for ORL-HNS, campus Sint-Augustinus GZA Ziekenhuizen, ervaart dat patiënten op een nog kritischere wijze algemeen geneeskundig beoordeeld worden nu er een haio op de dienst rondloopt. "Er wordt minder enkel en alleen met de specialistische NKO-bril gekeken naar de patiënt. Als specialist ontstaat er veel meer begrip voor de doorverwezen aanmeldingsklacht door betere kennis van de eerstelijnsbenadering. Haio's op hun beurt ervaren een stage op NKO als zeer aanvullend, aangezien NKO-aandoeningen een groot aandeel vormen in de eerstelijnsgezondheidszorg." De NKO-arts leidt ook al jaren assistenten mee op en merkt dat de samenwerking tussen haio's en aso's uiterst vlot verloopt. "De aso's leren veel algemene zaken van hun collega-haio's." Zijn contacten met internationale collega's, assistenten en fellows (NL, VK) leren hem dat onze aso's over het algemeen minder en minder praktisch algemeen geneeskundige vaardigheden hebben. Hij ervaart de haio daarom ook als een meerwaarde in de opleiding van zijn aso's. Dokter van Dinther kan het opleiden van haio's alleen maar warm aanbevelen aan collega's omdat het volgens hem een win- winsituatie is, die leidt tot een betere communicatie tussen huisarts en ziekenhuisarts en een leerklimaat in alle richtingen schept.