...

Traditioneel staat de start van het nieuwe schooljaar synoniem voor goede voornemens en nieuwe ontwikkelingen. In de apotheeksector lijkt het echter gepaard te gaan met een tekort aan arbeidskrachten, ook al behoort de apotheker dit jaar niet meer tot de zogenaamde knelpuntberoepen."Ik krijg steeds vragen van apothekers om vacatures te publiceren op onze website", bevestigt Jean-Pol Cirriez, coördinerend apotheker van de vereniging van apothekers uit West- en Midden-Henegouwen. "Wat opvalt, is dat we vroeger ofwel een apotheker, ofwel een assistent zochten, afhankelijk van de behoeften. Nu zoeken we 'een apotheker of een assistent', omdat we echt nog iemand nodig hebben en als het een apotheker is, zoveel te beter - als het een assistent is, is dat ook al iets."Naar de oorzaak van dit fenomeen is het gissen. Jean-Pol Cirriez wijst op het tekort aan masterstudenten farmacie die in de apotheek aan de slag gaan: "Enkele jaren geleden bleek uit een enquête dat twee tot drie jaar na het afstuderen de helft van de studenten in de apotheek werkte, en blijkbaar is dat cijfer intussen nog gedaald. Elk jaar houdt de Association des Unions des Pharmaciens op de faculteiten farmacie voorlichtingsbijeenkomsten over het beroep van officina-apotheker, maar slechts de helft van de studenten zegt er voor te kiezen." Ook koepelvereniging APB maakt zich ernstig zorgen over het tekort. "Het fenomeen raakt niet specifiek één regio, we zien het tekort zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel", bevestigt APB-topman Nicolas Echement. "We begrijpen niet waarom. Is het omdat apothekers, net als huisartsen, hun werktijd willen verminderen? Er verandert veel in de hoofden van de mensen na de pandemie, er is een groeiend bewustzijn bij de algemene bevolking en misschien ook bij de apothekers van de noodzaak om te investeren in werk, gezin, welzijn..."