...

De vorsers hebben daarvoor een studie uitgevoerd om de eventuele impact te evalueren van dergelijke respiratoire symptomen bij mensen zonder bekende bronchopulmonale aandoening met een normale longfunctie.Ze hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van 108.246 volwassenen die hadden deelgenomen aan een Deens populatiecohortonderzoek. Ze hebben gekeken naar de volgende symptomen: dyspneu, chronisch verhoogde slijmproductie, piepende ademhaling en hoesten. De longfunctie werd als normaal beschouwd als de ESW-FVC-verhouding ? 0,70 was. Ook hebben ze gekeken naar de ziekenhuisopnames tussen 2003 en 2018 wegens respiratoire problemen, pneumonie en overlijden (overlijden aan een longziekte en overlijden ongeacht de doodsoorzaak).In het totaal hebben ze 1.037 ziekenhuisopnames wegens een verergering van een ademhalingsziekte, 5.743 wegens een pneumonie en 8.750 sterfgevallen geregistreerd, waarvan 463 als gevolg van een ademhalingsziekte.Bij multivariabele analyse was de gecorrigeerde risicoverhouding (HR) stelselmatig hoger bij de 30.890 mensen met een gevrijwaarde longfunctie én de bovenvermelde respiratoire symptomen dan bij de 52.999 mensen met een normale longfunctie zonder respiratoire symptomen:ziekenhuisopname wegens een verergering van een ademhalingsziekte: HR 1,62 (95% BI 1,20-2,18);ziekenhuisopname wegens pneumonie: HR 1,26 (95% BI 1,17-1,37);sterfte als gevolg van een ademhalingsziekte: HR 1,59 (95% BI 1,22-2,06);totale sterfte ongeacht de doodsoorzaak: HR 1,19 (95M BI 1,13-1,25).Dat wijst er dus op dat de respiratoire symptomen die we vaak in de klinische praktijk zien, prognostisch toch belangrijk kunnen zijn, ook als de longfunctie nog gevrijwaard is.