prof. Johan Flamaing

...

Doeltreffende preventie tegen infecties is bij ouderen aangewezen. Infectiepreventie Een van de belangrijkste oorzaken van sarcopenie is inflammaging. Sarcopenie Ouderen hebben wegens hun langere levensduur verschillende risicofactoren voor hartfalen opgestapeld. Hartfalen Bijzonder aan palliatieve zorg bij ouderen is dat deze patiënten vaak verschillende aandoeningen tegelijk hebben. Palliatieve zorg Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Artsenkrant publiceert in elk nummer een volledige module, handig gebundeld in een dossier. Wie instapt in het nascholingsprogramma, kan de artikels lezen en daarna via de smartphone een korte vragenlijst beantwoorden per artikel. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op.