...

De WHO duidde de 'Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent' voor de volgende vier jaar aan als 'Collaborating Centre' (WHOCC). De bekende professor em. huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer wordt WHOCC-hoofd. Een 'Collaborating Centre' helpt de WHO haar doelstellingen te bereiken. Zo wint de WHO bijvoorbeeld advies van lokale experts in over wetenschappelijke en technische materie. Verder kan het nieuwe centrum belast worden met het inzamelen van data op basis waarvan men rapporten schrijft. Een andere mogelijke opdracht is het opstellen van richtlijnen. Enkel onderzoekseenheden waarmee de WHO al jarenlang een goede relatie heeft komen in aanmerking als Collaborating Centre. Mits inachtname van bepaalde voorwaarden mag de Vakgroep nu ook de naam en het logo van de WHO gebruiken.