...

Prof. Pierre Van Damme nuanceert: "In China zijn er voor het ogenblik nog altijd veel mensen vatbaar voor het SARS-CoV-2, wat leidt tot een hoge circulatie en dito kans op mutaties. Anderzijds wordt het risico op een immune escape mutation relatief klein geacht, net omdat veel mensen vatbaar zijn: de druk op het virus om varianten te creëren die personen na infectie of vaccinatie opnieuw kunnen infecteren, is laag. Als er mutaties ontstaan, zullen ze dus waarschijnlijk niet zo agressief zijn als die welke kunnen optreden in een zeer goed gevaccineerde bevolking. Als mensen bij de huidige Chinese epidemie een déjà-vugevoel krijgen, wil ik hen toch even dit zeggen: het Westen bevindt zich wat covid-19 betreft niet meer in de situatie van twee jaar geleden, toen iedereen nog immunologisch naïef was voor covid-19. Dankzij intensieve circulatie en vooral breed toegepaste vaccinatie hebben we hier bij ons een stevige immune buffer tegen de covid-19 die Chinese reizigers eventueel bij ons kunnen invoeren." Wat niet wegneemt dat we waakzaam moeten blijven, zeker omdat het SARS-CoV-2 al een paar keer voor verrassingen heeft gezorgd: "We moeten inzetten op surveillance en 'voorbereid zijn'. Dat betekent overigens niet een exclusieve focus op de Chinese crisissituatie. Nieuwe onrustwekkende varianten kunnen ontstaan in gelijk welk deel van de wereld en zich van daaruit verspreiden. Een generische aanpak is hier dus op zijn plaats. Europa moet goed voorbereid zijn op het nemen van een aantal maatregelen, zoals het onderzoek van het afvalwater van vliegtuigen. Dat is een haalbare maatregel, die de Verenigde Staten, Canada en daarna Groot-Brittannië als eerste genomen hebben." Begin vorige week meldde minister Vandenbroucke dat ook België voortaan deze procedure inlast. Een paar dagen later werd beslist personen die vanuit China in België landen alleen op het grondgebied toe te laten als ze een recente negatieve PCR-test voor het coronavirus kunnen voorleggen. Dat gebeurde naar aanleiding van een niet-bindend advies van Europa. Als het virus eenmaal in een land is ingevoerd, verloopt de transmissie exponentieel. "Daarom moeten we blijven inzetten op ons winterplan. Dat betekent bijvoorbeeld dat je thuisblijft als je ziek bent, dat je een mondmasker draagt als je wat gevoeliger bent en met andere mensen in contact komt, dat je de vaccinatieadviezen volgt en dat je regelmatig je handen wast. Ook dat is weer een generische aanpak: het helpt niet alleen voor het indijken van een epidemie mocht er vanuit China of elders een onrustwekkende variant binnensluipen, maar ook voor het beperken van de schade aangericht door andere respiratoire virussen."