...

Het nieuwe aan onze studie is dat we voor de allereerste keer transferbetalingen van de staat én de families hebben gecombineerd en dan de effecten ervan hebben geëvalueerd, zegt coauteur Fanny Kluge. De vorsers gingen voor hun onderzoek uit van de gegevens van 34 landen afkomstig uit het National Transfer Accounts Project. De totale transfer van openbare en privémiddelen die door elke persoon werden ontvangen en gegeven, berekenden en vergeleken ze met de inkomsten die de mensen hadden verworven tijdens hun leven. Het percentage herverdeling van de inkomsten was het laagst en de sterfte was het hoogst in de landen van zwart Afrika zoals Senegal, ook bij kinderen en jongeren van minder dan 20 jaar. Zuid-Afrika is economisch meer ontwikkeld, maar de herverdeling van middelen is zeer beperkt en ook daar is de sterfte vrij hoog. "Er is een correlatie tussen de herverdeling en de sterfte in een land, ongeacht het bruto binnenlands product per inwoner", concludeert Fanny Kluge. Omgekeerd stelden de vorsers vast dat de landen van West-Europa en Japan meer transfereren naar jongeren en ouderen, en in die landen is de sterfte het laagst. Ook de landen van Zuid-Amerika scoren goed qua generositeit: de mensen delen er meer dan 60% van hun gemiddelde inkomen en de sterfte is er lager dan in zwart Afrika, maar hoger dan in West-Europa, Australië, Japan en Taiwan. Nog een andere vaststelling: van alle onderzochte landen was de sterfte het laagst in Frankrijk en Japan. Laat dat nu net de landen zijn waar burgers gemiddeld 68% en 69% van het inkomen dat ze vergaren tijdens hun leven, delen. In China en Turkije wordt 44% tot 48% van het inkomen tijdens het leven herverdeeld. In die landen bleek het overlijdensrisico bij 65-plussers tijdens het daaropvolgende jaar tweemaal hoger te zijn dan in Frankrijk en Japan. De vorsers concluderen dat mensen in maatschappijen waarin de bewoners elkaar ondersteunen met wat ze hebben, en meer zorg dragen voor elkaar, langer leven. Sociale cohesie brengt generositeit met zich mee en daardoor stijgt de levensverwachting.