...

Aan het woord is een opgetogen professor Paul Van Royen, voorzitter van de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA). Na enkele moeilijke (covid)jaren zitten de Geneeskundige Dagen van Antwerpen (GDA) immers opnieuw in de lift. Al voor de 78ste keer gaan ze donderdag 14 en vrijdag 15 september door in de Scheldestad. Samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen tekent Karva voor de organisatie. De organisatie stapte af van de oude formule met één doorlopend thema en zorgde voor een gevarieerder programma. "We focussen vooral op de actualiteit, op innovatieve zorg en op nieuwe disciplines", legt prof. Van Royen uit. Vrijdagnamiddag heeft de voorstelling plaats van het digitale zorgplanningsinstrument Alivia (lees ook blz. 41 in deze editie). Dat wordt als piloot uitgetest in twee regio's, waaronder Antwerpen. Via deze nieuwe tool kan wie zorg behoeft of aanbiedt een zorgplan opstellen, taken verdelen en informatie uitwisselen. Dezelfde dag hebben er ook zeven parallelsessies plaats: allergologie, NKO, transmurale geïntegreerde zorgtrajecten, radiotherapie, chronisch hartfalen, ouderenzorg en huidziekten. Paul Van Royen: "Bijvoorbeeld is in de sessie 'chronisch hartfalen' de rode draad de samenwerking met transmurale zorgplanning en overleg. Innovatie komt dan weer aan bod in de sessie over innovaties in radiotherapie. In dit domein", vervolgt de Antwerpse prof, "zijn er zeer veel nieuwigheden in de werkwijze. Behandelingen verlopen daardoor veel patiëntvriendelijker en meer gefocust." Tijdens de openingsavond op 14 september komen zeer diverse thema's aan bod. Professor em. Bob Van Hee staat bijvoorbeeld stil bij 140 jaar Stuivenberg, het ziekenhuis sluit weldra de deuren. Verder belichten sprekers onderwerpen zoals 'het nut van beleggen en een professionele vennootschap', de werking van het zorgcentrum seksueel geweld en 'smart' leiderschap in de medische sector. Uiteraard is netwerken belangrijk. "De Geneeskundige Dagen", geeft professor Van Royen nog mee, "beogen ook alle actoren uit de regionale gezondheidszorg samen te brengen. Onder meer via een receptie op vrijdagavond." Als vanouds gaat het event door op de Universitaire Campus Drie Eiken.