...

Ondanks de feminisatie van het artsenberoep de laatste jaren lijkt de positie van de vrouwelijke arts nog niet gelijk te staan aan deze van de man, onder meer in hun doorstroming naar leidinggevende functies.Uit verschillende studies blijkt dat vrouwelijke stagiairs geneeskunde, zowel door de superviserende artsen als de verpleegkundigen, over het algemeen minder bekwaam worden bevonden ondanks het feit dat zij even hoog scoorden op hun examens. Het is belangrijk dat stagebegeleiders hiervan op de hoogte zijn en zich ervoor behoeden dat ze niet strenger zijn voor hun vrouwelijke stagiairs en assistenten in opleiding.Kwaliteiten zoals zorgzaamheid, warmte en relatiegerichtheid worden vaker geassocieerd met het vrouwelijke geslacht waardoor patiënten deze dan ook vanzelfsprekend vinden bij vrouwelijke artsen. Hierdoor wordt patiëntgericht gedrag bij mannelijke artsen dan ook hoger in het vaandel gedragen. Samen bereiken we een meer gendergelijke werkomgeving!