...

Een studie verzamelde gegevens over 317 transgenderkinderen tussen drie en twaalf jaar oud, onder wie 208 transgendermeisjes. De kinderen hadden sociaal hun transitie gemaakt, maar geen hormonale of chirurgische behandeling gekregen.De belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat transkinderen zich sterk identificeren met hun huidige gender. Ze verschillen in dat opzicht niet van ciskinderen. Dat weerspiegelde zich in vergelijkbare gedragingen rond bijvoorbeeld de keuze van speelgoed. We krijgen hier een eerste aanwijzing voor het endogene karakter van de genderidentiteit. Men zou kunnen veronderstellen dat de genderidentiteit wordt afgezwakt doordat het kind oorspronkelijk wordt opgevoed conform zijn sekse bij de geboorte. Of dat het zich reactief sterker gaat identificeren met zijn huidige gender, omdat de omgeving oorspronkelijk zijn echte genderidentiteit niet heeft erkend. Niets daarvan blijkt waar.De studie wijst ook uit dat de cisgenderbroers en -zussen van de transkinderen zich net even goed met hun eigen gender identificeren als cisgenderkinderen uit de algemene bevolking. Dat wijst erop dat de betrokken families geen afwijkende invloed uitoefenen op genderidentificatie. Foto's en video's van verkleedpartijen - zoals bij verjaardagsfeestjes - tonen bovendien aan dat de ouders hun kinderen aankleedden conform het biologische geslacht. Het zijn dus geen families die hun kinderen 'trans' aansturen. De studie is gepubliceerd in PNAS.