...

Zoals bij de twee vorige edities stemde u ook dit keer massaal op 'de Specialist van het Jaar'. Met voorsprong bekroonden de collega's Marc Moens voor zijn levenslange inzet, het is geen verrassing.In de lijn met de ideologie van André Wynen, stichter van de 'Syndicale Kamers' (Bvas), kon de prestatiebetaling en het vrije initiatief in de geneeskunde en de gezondheidszorg decennia lang op dokter Moens rekenen. Wellicht heet dat een conservatief standpunt te zijn; een meerderheid van artsen staat er wel nog steeds achter.De principiële uitgangspunten van de Bvas verdedigt Marc Moens bij elke gelegenheid, in elke vergadering, wars van wie eraan deelneemt. Conservatisme is geen scheldwoord. En evenmin is het een synoniem voor starheid. Marc Moens stond en staat wel degelijk open voor innovaties en nieuwigheden. Op voorwaarde dat aloude waarden - en in de gezondheidszorg is de essentie de zorg voor de patiënt - overeind blijven. Een belangrijke reden waarom zovele artsen de Mechelse klinisch bioloog een lifetime achievement award gunnen, is zijn ongeëvenaard en onvoorwaardelijk engagement. Naast een drukke praktijk als klinisch bioloog was beroepsverdediging jarenlang zijn tweede dagtaak. Niet voor niets heeft hij de naam een vergadertijger te zijn. Die onbezoldigde inzet contrasteert schril met dat van zijn gesprekspartners - ambtenaren, ziekenfondslui enz. - waarvoor het gewoon 'werken' is. Ook communicatie, naar collega's, de buitenwereld en de pers toe, is voor Marc Moens altijd erg belangrijk geweest. Niet te onderschatten hoe energievretend het is om knowhow over soms erg technische dossiers eenvoudig te communiceren.Andere tijden, andere zeden. Het is duidelijk dat we op een kantelmoment zijn aanbeland. Onze gezondheidszorg is ingrijpend aan het veranderen. Maar dat we anno 2019 internationaal niet hoeven te blozen over de kwaliteit van ons systeem danken we onder meer aan Marc Moens.