...

Er was een tijd, niet zolang geleden, dat de straten elke avond om klokslag 8u daverden van het applaus voor de zorgsector. Het stak ons, huisartsen, een hart onder de riem om gedurende de daaropvolgende maanden zonder morren verder te werken in zeer moeilijke omstandigheden die aan velen van ons de gezondheid en zelfs het leven gekost hebben.Niet alleen de bevolking was dankbaar, de overheid steunde ons financieel en het Riziv zorgde voor specifieke toelagen.De coronacrisis ebt stilaan weg en voor de overheid wordt het weer 'business as usual'. Wel, niet voor ons. Ons aantal is gedecimeerd ten opzichte van het pre-coronatijdperk en de druk, zowel van patiënten als van administratie, is absoluut niet afgenomen, integendeel.En zo gebeurt het dat we wel eens iets vergeten. Geen schoolattest of ziekteattest voor één dag natuurlijk. Wel tijdig de geïntegreerde praktijkpremie aanvragen. Tot dat een paar dagen na de vervaldatum begint te dagen. Vorig jaar had het Riziv rekening gehouden met een overbelast geheugen en uitstel gegeven tot 31/12.Dit jaar worden de regels weer scherp gesteld. Wanneer een collega van onze huisartsenkring haar vergetelheid ter sprake brengt, raden wij haar aan schriftelijk de betrokken dienst te contacteren met de nodige uitleg. De betaling werd toch geweigerd want de reden was niet ernstig genoeg. De brief was niet erg persoonlijk en deed vermoeden dat hij nog naar een groot aantal collega's gestuurd werd.Het is merkwaardig dat de premie moet aangevraagd worden daar het Riziv over alle gegevens beschikt voor de uitbetaling ervan. Ook hier kan er aan tijdwinst gedacht worden als de uitbetaling van de premie automatisch zou gebeuren. Budgettair moet dit toch haalbaar zijn... Wij vragen dus begrip voor een laattijdige aanvraag.