...

Onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde leefstijl het risico op de ziekte van Alzheimer zelfs met 60% kan doen afnemen. Maar, zo redeneren Klodian Dhana et al. in British Medical Journal, diezelfde gezonde leefstijl doet ook meteen de levensverwachting stijgen. Verontrustend daarbij is dat het risico op de ziekte van Alzheimer exponentieel toeneemt met de leeftijd. Daarom rijst de vraag of een gezonde leefstijl niet vooral het ontstaan van de ziekte van Alzheimer uitstelt. In dat geval is het denkbaar dat het aantal jaren dat mensen in de bevolking globaal met deze ziekte leven niet verandert, of zelfs de hoogte in gaat. De auteurs gingen het na in een cohorte van meer dan 10.000 personen ouder dan 65 jaar, die zowat 20 jaar werden gevolgd. De leefstijl werd beoordeeld aan de hand van vijf criteria (verderop aangeduid als gezondheids- factoren): een gezond dieet, cognitieve activiteiten in het latere leven, lichaamsbeweging, tabaksgebruik en alcoholconsumptie. In eerste instantie bevestigden de resultaten wat we al wisten. Personen met vijf gezondheidsfactoren hadden een hogere levensverwachting dan mensen met één of twee gezondheidsfactoren. Gezond levende vrouwen van 65 jaar genoten 3,1 jaar extra levensverwachting ten opzichte van minder gezond levende vrouwen. Bij de mannen bedroeg het verschil gekoppeld aan de leefstijl zelfs 5,7 jaar - met dien verstande dat mannen globaal iets minder langer leefden dan de vrouwen, wat we ook al wisten. En wat nu met de ziekte van Alzheimer? Gezond levende vrouwen en mannen van 65 jaar hadden gemiddeld een levensverwachting van 24,2 respectievelijk 23,1 jaar, waarvan ze statistisch 10,8% respectievelijk 6,1% doorbrachten met de ziekte van Alzheimer - tussen 1,4 jaar (voor mannen) en 2,6 jaar (voor vrouwen), dus. Vergelijk dat met de cijfers voor minder gezond levende personen. Hier bedroeg de levensverwachting vanaf 65 jaar 21,1 jaar voor vrouwen en 17,4 jaar voor mannen, waarvan respectievelijk 19,3% en 12% met de ziekte van Alzheimer - tussen 2,1 jaar (voor mannen) en 4,1 jaar (voor vrouwen). De studie wijst dus uit dat een gezonde leefstijl niet leidt tot meer jaren doorgebracht met de ziekte van Alzheimer.