...

Een groep van de Universiteit van Utah heeft in samenwerking met Chinese vorsers onderzocht of het SARS-CoV-2 zou kunnen worden overgedragen tijdens geslachtsgemeenschap. De groep heeft semenstalen onderzocht van 34 Chinese mannen met een lichte of matige covid-19. Zes patiënten (19%) vertoonden wat last aan het scrotum als gevolg van een virale orchitis op het ogenblik dat de diagnose van covid-19 werd gesteld, maar op een mediaan van 31 dagen na de diagnose werd geen SARS-CoV-2 teruggevonden in de onderzochte semenstalen. De wetenschappers hebben ook onderzocht of het virus de teelballen zou kunnen infecteren, wat op lange termijn schadelijk zou kunnen zijn voor het sperma en de productie van spermatozoa. Ze hebben met name de expressie gemeten van het gen dat codeert voor ACE2 en het transmembraanserineprotease 2 (TMPRSS2), de belangrijkste ingangspoorten die het SARS-CoV-2 gebruikt om in de cellen te dringen. Expressie van de genen die coderen voor die twee eiwitten werd slechts vastgesteld in vier van de 6.500 teelbalcellen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het SARS-CoV-2 via ACE2 de teelbalcellen kan infecteren. Prof. James Hotaling herinnerde er ook aan dat intiem contact het risico op verspreiding van het virus door hoesten, niezen en kussen kan vergroten.