...

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 2 mei is meegedeeld dat de huidige pseudonomen-clatuurnummers voor het teleconsult gaan verdwijnen en vervangen worden door nieuwe nomenclatuurnummers. "De noodsituatie door de pandemie verdwijnt en daarmee ook de geldigheid van deze pseudonummers", merkt Michel Creemers (Kartel/ASGB) op - zie ook de krant van vorige week.De tarieven die bij de nieuwe regeling passen, kunt u al terugvinden op de website van het Riziv. Voor een telefonisch consult - zonder beeld - tuimelen die omlaag: de huisarts zal nog 10,10 euro kunnen aanrekenen. Roel Van Giel (AADM), zo getuigde hij, pleitte er op de Commissie voor om deze overgangsregeling te laten vallen. "Laten we spoed zetten achter het uitwerken van de voorstellen van de Reflectiegroep (zie blz. 4 in deze krant) en in de tussentijd de huidige regeling een wettelijke basis geven", aldus dokter Van Giel. "Op korte tijd enkele keren een nieuwe regeling invoeren is erg verwarrend. Een correcte vergoeding is bovendien echt wel belangrijk." Vorige week meldden we al dat de Nationale Commissie een aantal criteria vaststelde voor het invoeren van een weekdienst door wachtposten die daar vragende partij voor zijn. Dokter Creemers benadrukte dat een wettelijke basis voor deze weekdienst nu nodig was om de geplande budgetten niet verloren te laten gaan. De concrete toepassing van de gehanteerde criteria kan vervolgens nog worden bijgestuurd. Op artsenkrant.com vindt u meer details over de gevolgde werkwijze.Creemers zegt er zich van bewust te zijn dat de strikte toepassing van de criteria het voor sommige wachtposten moeilijk zal maken om nog de hele nacht open te blijven. "Als de overheid niet de politieke keuze wil maken om een huisartsenwachtpost tegen elke prijs open te houden, zal er gekeken moeten worden naar de rendabiliteit. Hou je naast de arts een onthaalmedewerker en een chauffeur een hele nacht op de been voor misschien een paar schaarse oproepen? Schaalvergroting door de samenwerking van verschillende wachtposten is dan misschien wel wenselijk."Het nieuwe voorstel voor de week-wacht houdt die mogelijkheid open. "Het betekent voor de huisarts dat hij, na een nachtdienst, zijn spreekuur overdag anders zal moeten organiseren. Maar je zal toch wel iets moeten opofferen voor een goede regeling. Je moet rekening houden met de zienswijze van de nieuwe generatie huisartsen. Schaalvergroting in de zorg is overigens ook wel op andere gebieden toepasbaar. Moeten er 's nachts, bijvoorbeeld waar ik woon, vier of meer spoeddiensten open blijven binnen een straal van 10 kilometer?"