...

Dat is de conclusie van de grootste studie die daar ooit over werd uitgevoerd en die de kinderen vanaf de geboorte heeft gevolgd gedurende gemiddeld 21 jaar.IVF en andere technieken van geassisteerde voortplanting zoals intracytoplasmatische injectie van sperma (ICSI) worden als uiterst veilig beschouwd, maar alle fasen van de procedure (stimulering van meerdere follikels, het oogsten van de eicellen, het klaarmaken van het sperma, de cultuur van embryo's, de cryopreservatie van sperma, eicellen en embryo's en de transfer van embryo's) verschillen sterk van wat er gebeurt bij een natuurlijke bevruchting. Wereldwijd zouden al zes miljoen kinderen met dergelijke technieken zijn verwekt. De vraag rijst of dat toch geen nefaste effecten zou kunnen hebben op de gezondheid. Lopen die kinderen bijvoorbeeld een hoger risico op kanker?Om dat te onderzoeken, hebben de auteurs de gegevens doorgenomen van de OMEGA-studie, een grote studie uitgevoerd bij 'subfertiele' vrouwen in Nederland, waarbij ze de gegevens hebben verzameld over de oudste generatie van Nederlandse kinderen die met ART werden verwekt. De gegevens kwamen van 12 Nederlandse IVF-klinieken en twee vruchtbaarheidsklinieken tussen 1980 en 2001 en werden vergeleken met die van de algemene populatie in het Nederlandse kankerregister tussen 1989 en 2016.In het totaal ging het om 47.690 kinderen, van wie er 24.269 waren verwekt met ART, 13.761 op natuurlijke wijze en 9.960 op natuurlijke wijze of met de hulp van geneesmiddelen om de vruchtbaarheid te verhogen, maar zonder ART. In het totaal werden 231 gevallen van kanker geregistreerd.Na correctie voor factoren zoals de leeftijd en de oorzaken van de onvruchtbaarheid was de incidentie van kanker niet hoger bij de kinderen die waren verwekt met ART, dan in de algemene bevolking (gestandaardiseerde incidentieverhouding [SIR] 1,11) of bij de natuurlijke verwekte kinderen van subfertiele vrouwen (HR 1,00). De HR van kanker bij de kinderen van 18 jaar of ouder die waren verwekt met ART, in vergelijking met natuurlijk verwekte kinderen was 1,25.De mediane follow-up in de totale groep bedroeg 21 jaar (spreiding 17-25 jaar). Bij de met ART verwekte kinderen bedroeg de mediane follow-up 20 jaar (spreiding 17-23 jaar) en bij de kinderen die op een natuurlijke wijze waren verwekt, bedroeg die 24 jaar (spreiding 20-30 jaar).Deze studie met een mediane follow-up van 21 jaar is bijzonder belangrijk aangezien ze een controlegroep bevat van kinderen die op natuurlijke wijze werden verwekt bij sub-fertiele vrouwen. Die vrouwen zijn anders dan de vrouwen in de algemene bevolking en het zou weleens kunnen dat de bevruchtingsproblemen een factor zijn die invloed uitoefent op het risico op kanker bij hun kinderen.Het onderzoeksteam heeft inmiddels de studie uitgebreid tot meer dan 30.000 kinderen die waren verwekt met ART en de laatste jaren ter wereld werden gebracht. De studie omvat ook kinderen geboren na ICSI (intracytoplasmic sperm injection) en/of cryopreservatie van het embryo. Dat zal waarschijnlijk meer informatie geven over het mogelijke risico op kanker op lange termijn bij die kinderen.