...

Een groep Nederlandse vorsers heeft de prognose en de overlevingskansen geëvalueerd van vrouwen die een hartstilstand deden buiten het ziekenhuis. Het minste wat je ervan kan zeggen, is dat er opnieuw geen sprake is van gelijkheid tussen de geslachten: zelfs in die levensbedreigende situaties zijn vrouwen niet gelijk aan mannen. De Nederlandse vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 5.717 gevallen van hartstilstand opgetreden buiten het ziekenhuis, waarvan 30% bij vrouwen. Eerste vaststelling, er werd minder vaak cardiopulmonale reanimatie uitgevoerd bij vrouwen dan bij mannen (68% vs. 72,7%), zelfs als er getuigen aanwezig waren.De reden? Getuigen en voorbijgangers blijken meestal niet te zien dat een vrouw een hartstilstand doet, terwijl dat bij mannen veel gemakkelijker blijkt.Dat heeft tot gevolg dat de hulpdiensten niet tijdig worden opgeroepen en dat de cardiopulmonale reanimatie pas later wordt gestart, wat invloed heeft op de overlevingskansen van die vrouwen: 12,5% van de vrouwen verlaat het ziekenhuis tegen 20% van de mannen. Gezien die vaststelling werden informatiecampagnes opgestart om het grote publiek bewust te maken van het feit dat een vrouw die op straat in elkaar stuikt, even goed een hartstilstand zou kunnen vertonen als een man en dat meteen zonder onderscheid cardiopulmonale reanimatie zou moeten worden gestart.