De huisartsen draaien nu al overuren en dat zal er de komende weken zeker niet op verbeteren.

Het virus is helemaal terug van nooit weggeweest. Steeds duidelijker wordt ook dat de besmetting vooral socio-economisch zwakkere groepen treft. Chirurgische precisie is ten allen tijde te verkiezen boven tapijtbombardementen. Anders gezegd: het is redelijk onzinnig hele steden of regio's in lockdown te laten gaan als het virus enkel in achtergestelde wijken huishoudt.

En dan is er het vaccin. Gezien het hoge aantal besmettingen is het momenteel weer alle hens aan dek. De waan van de dag regeert. Maar al staat iedereen in deze snelle tijd te trappelen van ongeduld toch doet een (nieuwe) regering en Europa er goed aan om wat verder vooruit te kijken. Wordt het maart 2021 eer het vaccin er is? April? Mei? Juni? Geeft de tijd de tijd. Essentieel is niet alleen dat er een vaccin is maar vooral ook dat het doeltreffend is.

De hamvraag is: hoe organiseren we de inenting met het covid-19-vaccin?

Verder spreekt het vanzelf dat miljarden mensen niet in één pennentrek ingeënt kunnen worden. Wie eerst? Prioriteiten stellen en in fasen te werk gaan, is hoe dan ook noodzakelijk. De hamvraag is: hoe organiseren we dit? Essentieel daarbij is dat mensen vertrouwen hebben in het covid-19-vaccin en zich willen laten inenten. Het is bewezen dat (huis)artsen in die confidentie een essentiële rol spelen. En op dat vlak, zo leert de enquête van Artsenkrant in deze krant, valt er nog wel één en ander bij te sturen.

De huisartsen draaien nu al overuren en dat zal er de komende weken zeker niet op verbeteren. Het virus is helemaal terug van nooit weggeweest. Steeds duidelijker wordt ook dat de besmetting vooral socio-economisch zwakkere groepen treft. Chirurgische precisie is ten allen tijde te verkiezen boven tapijtbombardementen. Anders gezegd: het is redelijk onzinnig hele steden of regio's in lockdown te laten gaan als het virus enkel in achtergestelde wijken huishoudt. En dan is er het vaccin. Gezien het hoge aantal besmettingen is het momenteel weer alle hens aan dek. De waan van de dag regeert. Maar al staat iedereen in deze snelle tijd te trappelen van ongeduld toch doet een (nieuwe) regering en Europa er goed aan om wat verder vooruit te kijken. Wordt het maart 2021 eer het vaccin er is? April? Mei? Juni? Geeft de tijd de tijd. Essentieel is niet alleen dat er een vaccin is maar vooral ook dat het doeltreffend is. Verder spreekt het vanzelf dat miljarden mensen niet in één pennentrek ingeënt kunnen worden. Wie eerst? Prioriteiten stellen en in fasen te werk gaan, is hoe dan ook noodzakelijk. De hamvraag is: hoe organiseren we dit? Essentieel daarbij is dat mensen vertrouwen hebben in het covid-19-vaccin en zich willen laten inenten. Het is bewezen dat (huis)artsen in die confidentie een essentiële rol spelen. En op dat vlak, zo leert de enquête van Artsenkrant in deze krant, valt er nog wel één en ander bij te sturen.