...

Elk jaar wordt door een deel van het artsenkorps gedreigd met het niet respecteren van de afgesproken tarieven. Een ander deel, zoals in hoofdzaak specialisten en tandartsen, is en blijft al langer gedeconventioneerd en is vrij supplementen te vragen boven het normaal vastgelegde ereloon. Bestaat de oplossing er dan niet in door eenvoudig het systeem van de deconventionering af te bouwen of beter nog af te schaffen, m.a.w. het volgen en respecteren van een echt sociaal bewustzijn zodat gezondheidszorg betaalbaar is en blijft voor elke patiënt, die trouwens nooit de dupe mag worden van een geneeskunde met twee snelheden. De realiteit is echter dat conventie-nomenclatuurafspraken al een tijd niet meer gerespecteerd worden sedert het invoeren van hospitalisatie- en tandverzekeringen. En daar hebben ook andere actoren uit de gezondheidssector hun verantwoordelijkheid in. De kern van het probleem zit echter nog dieper, namelijk de afbrokkeling van de solidariteit in onze huidige maatschappij.