...

In de verkoopsovereenkomst zal u allicht terugvinden dat u het pand kocht in de staat waarin het zich bevindt en dat de verkoper u geen garantie moet geven voor verborgen gebreken. Een dergelijke clausule is overigens ook perfect geldig.Toch kunt u de verkoper, zelfs met zo'n clausule, nog perfect aansprakelijk stellen als die wat men noemt 'te kwader trouw' was. Concreet houdt dit in dat de verkoper het gebrek kende bij de verkoop maar dat hij dat voor u verzweeg. U zal daar evenwel het bewijs van moeten leveren. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door aan te tonen dat de verkoper het gebrek camoufleerde. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan een vochtprobleem dat 'verdoezeld' wordt met een likje verf. Werd het onroerend goed recent gebouwd of verbouwd, dan kunt u zich misschien richten tegen de aannemer die de werken uitgevoerd heeft. Deze aannemer is 10 jaar aansprakelijk voor zware gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een deel daarvan in het gedrang brengen. Hij is ook aansprakelijk voor lichtere verborgen gebreken als de werken recent werden uitgevoerd. Door de aankoop gaat dit recht op garantie overigens van de verkoper over op de koper. Gaf de aannemer meer garantie dan wettelijk verplicht, dan dient u in de voorwaarden van deze garantie na te kijken of deze extra garantie ook nog van toepassing blijft na de verkoop van het gebouw.