...

Op 24 mei reikt Artsenkrant de Galenusprijs uit, al voor de 40ste keer op rij. Een deskundige jury kent drie prijzen toe: de Farmacologieprijs, die een werk over klinische en/of fundamentele farmacologie door een onderzoeker of een groep onderzoekers bekroont; de Geneesmiddelenprijs, die toegekend wordt aan het meest innovatieve geneesmiddel; en de Medische Hulpmiddelenprijs, die een medisch hulpmiddel bekroont dat tot een betere behandeling kan leiden. We zetten de kandidaten voor u op een rijtje, in de edities van 14, 21 en 28 april, en 5 en 12 mei. Roche raakte al in een vroeg stadium betrokken bij de strijd tegen de pandemie door de ontwikkeling van verschillende tests om het virus op te sporen, alsook door de ontwikkeling van potentiële therapieën die heden een belangrijke rol spelen bij de behandeling en preventie van covid-19. In samenwerking met Regeneron werd Ronapreve (casirivimab/imdevimab) ontwikkeld, een krachtige cocktail van 2 gerichte monoklonale neutraliserende antilichamen die rechtstreeks in de bloedbaan kunnen worden toegediend om daar het virus te neutraliseren. Ronapreve werd onderzocht bij zowel niet-gehospitaliseerde als gehospitaliseerde covid-19-patiënten alsook in de preventieve setting. Ronapreve was de eerste antilichaam behandeling die door de Europese Commissie werd goedgekeurd voor de behandeling van covid-19 bij patiënten zonder zuurstofnood maar met verhoogd risico om een ernstige vorm van covid-19 te ontwikkelen, alsook voor de preventie van covid-19 na blootstelling. Ronapreve SmPC - 07/03/2022 V.U.: Pharm: E. De. Bruyne - M-BE-00001257 - 10/03/2022 Fibromen zijn de meest voorkomende vorm van bekkentumoren, die tot 50% van de vrouwen in reproductieve leeftijd kunnen treffen. De klachten kunnen zeer invaliderend zijn met een belangrijke impact op de levenskwaliteit. Als medicamenteuze behandeling faalt of geen mogelijkheid is, wordt voor chirurgie geopteerd. Naast kans op complicaties, is chirurgie echter niet altijd mogelijk omwille van medische of persoonlijke redenen van de vrouwen, zoals bv. premenopauzale vrouwen die hun uterus willen behouden of vrouwen met een kinderwens. Er is dus duidelijk nood aan een uitbreiding van behandelopties op lange termijn. Ryeqo® behoort tot een nieuwe orale geneesmiddelenklasse, zijnde de GnRH-antagonist relugolix samen in 1 tablet met "add-back" therapie (oestradiol en norethisteronacetaat). Deze unieke combinatie maakt dat Ryeqo® via een éénmaal daagse inname, een langdurige verlichting biedt bij matige tot ernstige symptomen van fibromen, met een gunstig tolerantie- en veiligheidsprofiel. Transportproteïnen spelen een belangrijke rol in de dispositie van zowel endogene als exogene moleculen en hebben daarbij een impact op de veiligheid en werkzaamheid van vele geneesmiddelen. Daarnaast kunnen transporters ook het aangrijpingspunt van geneesmiddelen zijn. Mijn onderzoek aan KU Leuven focuste zich op galzouttransporters in de lever als farmacologisch en toxicologisch doelwit. We onderzochten blokkade van een galzoutopnametransporter als nieuw farmacologisch aangrijpingspunt voor de behandeling van chronische hepatitis B virus infectie. Omdat deze moleculen potentieel cholestase kunnen veroorzaken, werd getracht co-inhibitie van andere galzouttransporters uit te sluiten. Cholestase is echter een complex proces waarbij ook enzymen en nucleaire factoren betrokken zijn. Verdere inzichten in het mechanisme van geneesmiddel-geïnduceerde cholestase werden verschaft met bosentan als modelgeneesmiddel. Drug-mediated modulation of hepatic bile salt transporters Obstructieve slaapapneu is de meest voorkomende ademhalingsgerelateerde slaapstoornis, veroorzaakt door de abnormale ontspanning van de tong- en keelspieren tijdens de slaap. De standaardbehandeling voor OSA is Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), maar deze wordt geassocieerd met een lage therapietrouw. Wanneer patiënten CPAP opgeven of de behandeling weigeren, blijven ze onbehandeld en hebben ze een aanzienlijk verhoogd risico op het ontwikkelen van ernstige comorbiditeiten. Door milde stimulatie toe te dienen aan de hypoglossale zenuw, de zenuw die de tong- en luchtwegspieren bestuurt, houdt Genio® de bovenste luchtwegen de hele nacht open, waardoor de patiënt tijdens de slaap normaal kan ademen. Voor het inbrengen van Genio® is slechts een enkele incisie onder de kin nodig. Genio®, de draadloze en batterijvrije neurostimulator, activeert vervolgens de tongspieren om 's nachts de bovenste luchtwegen open te houden. Het systeem is eenvoudig in gebruik. Elke nacht wordt de activeringschip aangesloten op een wegwerppleister en onder de kin aangebracht om rustgevende nachten te garanderen.