Medical device

...

EmbotrapTM III is een revascularisatie-device dat is ontworpen om de verwijdering te vergemakkelijken van bloedklonters die grote intracraniële vaten verstoppen bij ischemische beroerten. Het is aangetoond dat het EmbotrapTM -design het succes van mechanische trombectomie verhoogt, vooral in kronkelige anatomieën, doordat het stolsel wordt ingesloten in plaats van dat wordt vertrouwd op radiale kracht om het samen te drukken. In de ARISE II-studie bleek bij gebruik van EmbotrapTM dat 92,5% van de patiënten een volledige of bijna volledige revascularisatie had bereikt, 67,3% van de patiënten functioneel onafhankelijk was, 51,6% van de patiënten geen invaliditeit had, en 40,1% van de patiënten een first-pass effect (FPE) had, wat een onafhankelijke voorspeller is van een goed functioneel resultaat. Bovendien werd FPE geassocieerd met kostenbesparingen bij met EmbotrapTM behandelde patiënten die in de ARISE II-studie een volledige of bijna volledige rekanalisatie bereikten. Kesimpta®(ofatumumab) is een specifieke behandeling die leidt tot B-celdepletie en die door de patiënt zelf toegediend kan worden. Ze is geïndiceerd voor volwassen patiënten met relapsing multiple sclerose (RMS) met actieve ziekte gedefinieerd door klinische of beeldvormende technieken.1,2 Kesimpta ® (ofatumumab) is een volledig humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen CD20+-B-cellen dat eenmaal per maand door de patiënt zelf toegediend wordt via een subcutane injectie.1 Het richt zich tegen B-cellen, een innovatie in de behandeling van MS, die klassiek tegen T-cellen gericht was. Preklinische studies hebben uitgewezen dat ofatumumab een specifiek werkingsmechanisme heeft: het werkt als een gerichte, precies gedoseerde en afgeleverde B-celtherapie die zich op een unieke manier aan zijn doelwit bindt waardoor een relatief lage dosis gebruikt kan worden.3-6 De combinatie van het selectieve werkingsmechanisme en de subcutane toediening van Kesimpta ® maakt dat het preciezer en selectiever afgeleverd wordt in de lymfeklieren, waar B-celdepletie bij MS nodig is, en dat het de B-cellen in de milt mogelijk spaart.6 Kesimpta ® heeft het potentieel een eerste keuze behandeling te worden om de levenskwaliteit van mensen met MS te helpen verbeteren, en kan daarnaast ook een meerwaarde hebben omdat het de ziektelast voor patiënten, zorgverleners en gezondheidszorg kan verlagen. Referenties op aanvraag In 2021 heeft Keytruda® (pembrolizumab) als eerste binnen de klasse van de PD-1/PD-L1 inhibitoren een goedkeuring verkregen voor het gebruik in een pediatrische indicatie bij patiënten met een klassiek Hodgkinlymfoom vanaf 3 jaar. Een nieuwe stap voor immunotherapie die toekomstperspectieven opent in de strijd tegen pediatrische kankers. Hodgkinlymfoom is een type lymfoom dat zich ontwikkelt in de witte bloedcellen die B-lymfocyten worden genoemd en begint meestal in de lymfeklieren. Keytruda® is een checkpoint-remmer die, door blokkade van de binding van de PD-1 receptor met de PD-L1 en PD-L2 liganden, de T-cel immuunresponsen versterkt in de bestrijding van kankercellen. Keytruda® als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder met recidief of refractair klassiek hodgkinlymfoom bij wie autologe stamceltransplantatie (ASCT) heeft gefaald of na minstens twee eerdere behandelingen indien ASCT geen behandelingsmogelijkheid is (1). Interventioneel onderzoek heeft een significante verbetering aangetoond in de mediane progressievrije overleving met 4,9 maanden alsook in de kwaliteit van leven bij deze patiënten. Daarenboven keurde de Europese Commissie in hetzelfde jaar Keytruda® goed in 5 nieuwe therapeutische indicaties met een onbeantwoorde medische nood. 1. SKP Keytruda® januari 2022. Over het algemeen schrijven we elke patiënt dezelfde dosis medicijnen voor. Dit is niet optimaal. Iedere patiënt heeft een individuele farmacokinetiek en farmacodynamiek, en zou dus ook een individuele dosis moeten krijgen. Met behulp van computer-modellen kunnen we die optimale dosis ook werkelijk berekenen. Is dat echter de moeite waard? Deze vraag beantwoord ik in mijn doctoraatsonderzoek door de impact van precisie-dosering te simuleren op virtuele patiënten. Zo toonden we aan dat precisie-dosering van infliximab niet zal helpen om het dure medicijn efficiënter aan te wenden bij ulceratieve colitis. Voor tacrolimus, een immunosuppressor toegediend bij niertranplantatie, toonden we aan dat precisie-dosering sneller en vaker tot veilige en werkzame bloedconcentraties leidt. Vanuit deze computersimulatie werd met weinig moeite de stap gezet naar een klinische implementatie. Interim resultaten zijn veelbelovend, en dit systeem zal in de toekomst naar andere medicijnen worden uitgebreid. Paving the road towards model-informed precision dosing - A blueprint for the application of AI in individualized dosing Koselugo® (selumetinib) is het eerste goedgekeurde geneesmiddel voor de behandeling van kinderen van 3 jaar en ouder met neurofibromatose type 1 (NF1) met inoperabele en symptomatische plexiforme neurofibromen (PN). NF1 is een multiviscerale weesziekte, gekoppeld aan de mutatie van het nf1-gen. Dit gen codeert voor een eiwit, neurofibromine, dat de Ras/Raf/MEK/ERK-route regelt die betrokken is bij de celgroei. Dit leidt tot de vorming van goedaardige invasieve tumoren die moeilijk te opereren zijn, PN genaamd. Koselugo® is een selectieve remmer van MEK1/2-eiwitkinasen. Het werd beoordeeld in een pivotale fase II studie. In deze studie werd de werkzaamheid van Koselugo® aangetoond in het verminderen van het volume van PN's, evenals een significante verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënten (pijn, misvorming, motorische dysfunctie...). Koselugo® is een belangrijke stap vooruit voor deze kinderen en voor AstraZeneca die zich volledig inzet voor onderzoek rondom NF1.