...

Op initiatief van Artsenkrant (Roularta HealthCare), in samenwerking met pharma.be, IQVIA en BeMedTech, kwamen liefst 240 genodigden die bewuste dinsdagavond in het Koloniënpaleis in Tervuren samen voor deze hoogmis van innovatie en research. De Galenusprijs 2018 werd uitgereikt in aanwezigheid van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block, Riziv-topman Jo De Cock, hoofd van het FAGG Xavier De Cuyper en kabinetschef bij minister De Block, Bert Winnen.Prof. Chantal Mathieu, die de academische zitting voorzat, benadrukte de rijkdom van deze editie van de Galenusprijs, die inmiddels al voor de 37e keer op rij wordt georganiseerd. Liefst 15 dossiers dongen mee naar de Geneesmiddelenprijs, naast zeven voor de Medische Hulpmiddelenprijs en vier voor de Farmacologieprijs.Voorzitter van de Farmacologieprijs, professor Guy Berchem (Centre Hospitalier de Luxembourg), stelde Cyril Corbet voor, de laureaat van de Galenusprijs voor farmacologisch onderzoek. Hij overtuigde de jury met zijn werk rond de therapeutische mogelijkheden gerelateerd aan de verzuring van de tumorale micro-omgeving. De researcher van de afdeling farmacologie en therapeutica van het instituut voor experimenteel en klinisch onderzoek van de UCLouvain stelde het resultaat van zijn onderzoekswerk voor.Twee CAR-T behandelingen kaapten de Geneesmiddelenprijs weg: Kymriah® (Novartis) en Yescarta® (Gilead).Sinds 1 juni betaalt de ziekteverzekering CAR-T-therapie terug voor twee groepen patiënten. Een eerste groep betreft kinderen en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie bij wie een andere behandeling niet of onvoldoende aanslaat. De tweede groep zijn volwassenen met diffuus grootcellig B-cellymfoom, een agressieve vorm van lymfeklierkanker.Bij de voorstelling van de laureaten onderstreepte prof. Mathieu de inspanningen van minister De Block ter ondersteuning van innovatieve geneesmiddelen. De overheid zal wel moeten gaan graven naar petroleum om die behandelingen in de toekomst te kunnen betalen, grapte prof. Chantal Mathieu.Kymriah is de eerste echt geïndividualiseerde antikankerbehandeling die geïndiceerd is voor de behandeling van pediatrische en jongvolwassen patiënten tot de leeftijd van 25 jaar met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na transplantatie of met een tweede of later recidief van B-cel ALL en de behandeling van volwassen patienten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie. Kymriah is een immunocellulaire therapie met tisagenlecleucel, autologe T-cellen die ex vivo genetisch gemodificeerd zijn door gebruik te maken van een lentivirale vector die voor een anti-CD19 chimere antigeenreceptor codeert (CAR).Yescarta® gaf bij een significant deel van de patiënten met diffuus grootcellig B-cel lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom die hervallen na twee eerdere lijnen van therapie in klinisch studieverband na éénmalige infusie aanleiding tot een complete remissie. Dit medicijn is een autologe genetisch gemodificeerde CAR T-cel immuuntherapie en wordt op maat van elke patiënt individueel geproduceerd.De aanwezigen op de Galenusprijsuitreiking waren sterk onder de indruk van het werkingsmechanisme van de CAR-T behandeling, die beloftevolle perspectieven biedt voor de kankertherapie.Prof. Constantinus Politis (KU-Leuven), voorzitter van de Medische Hulpmiddelenprijs, feliciteerde van harte de firma Sysmex, die de prijs in de wacht sleepte voor Magtrace® en Magseed®. Dat zijn unieke alternatieven voor radioactieve schildwachtklierlokalisatie en draadlokalisatie bij niet-tastbare letsels. Het belangrijkste voordeel is een volledig radioactiefvrij chirurgisch proces met een beter comfort en meer flexibiliteit voor patiënt en clinici.Voor kandidaten voor de Galenusprijs 2019 ligt na deze uiterst rijke editie de lat zeer hoog. Afspraak voor de volgende uitreiking op 26 mei 2020.