...

Al 41 jaar promoot Artsenkrant met de Galenusprijzen innovatie in de gezondheidszorg.Dit jaar gebeurde de prijsuitreiking in aanwezigheid van premier Alexander De Croo in het mooie kader van het Afrikapaleis in Tervuren. In de categorie geneesmiddelen won argenx met Vyvgart®. Dit medicijn kan in combinatie met de standaardbehandeling een snelwerkende, duurzame en gepersonaliseerde behandelingsoptie vormen met een significante invloed op de ziektecontrole en levenskwaliteit bij volwassen gMG-patiënten met anti- acetylcholinereceptorantilichamen. Gegeneraliseerde myasthenia gravis is een zeldzame auto-immuunziekte gekenmerkt door ernstige spierzwakte. De Galenusprijs voor farmacologisch onderzoek ging naar professor Abhishek Garg (KU Leuven). Hij deed onderzoek naar prognostische/predictieve of farmacodynamische biomarkers gebaseerd op innovatieve tumorgebaseerde multiomics en ruimtelijke profilering, of immunodynamische assay's op basis van bloed.