...

Met belangstelling las ik het artikel van collega Katherina Stabenow, 'De werknemer light' (Artsenkrant nr. 2598). Zij klaagt dat zij van haar vroegere werkgever een attest vroeg wat betreft haar verlofdagen, om aan haar nieuwe (Duitse) werkgever te bezorgen. Zij schrijft: "Een kort contact met het HR-departement leerde me: geen officiële verlofdagen, dus geen attest."Dit is een formele tekortkoming van deze werkgever: indien haar geen verlofdagen werden toegekend, moet die werkgever haar een attest afleveren dat verklaart dat haar geen verlofdagen zijn toegekend. Eventueel kunnen ze daar een motivering bijvoegen, maar ik vermoed dat de Duitse werkgever dat niet wenst.Dergelijke motivering zou een grond kunnen opleveren voor een procedure over de toepassing van de huidige wetgeving bij het Grondwettelijk Hof, dit moet iemand doen die daar belang bij heeft, bijvoorbeeld bij de aanvang van zijn werk (en studie) als stagiair.Het is het aspect werk waarvoor eventueel de Arbeidsrechtbank bevoegd is, en de werkgever kan bevelen een attest af te leveren dat naar waarheid vermeldt dat de collega inderdaad tijdens haar periode van tewerkstelling geen enkele verlofdag heeft genoten. Of die verlofdag officieel is of niet, doet naar mijn gevoel niets terzake.Het is al een eerste stap dat collega Stabenow de zaak in de pers heeft gebracht. Om rechten af te dwingen tegenover machtige organisaties is helaas nog heel wat meer actiebereidheid vereist. Ik wens haar de moed daartoe.