...

In 1999 bij het aantreden van Frank Vandenbroucke was dokter Marc Moens voorzitter van de Bvas. "We hebben indertijd een aardig verbaal robbertje uitgevochten", weet hij nog. Het was zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. In 2001 steeg de groeinorm tot maximaal 2,5%. "Maar de artsenhonoraria en de geneesmiddelensector leverden flink in", zegt Moens. "In 1999 ging het over 1,84 miljard BEF (45,86 miljoen euro) bij de artsen en 4,39 miljard BEF (108,53 miljoen euro) bij de geneesmiddelen. Zijn majeure bekommernis was de uitgavenexplosie in de geneesmiddelen aan banden te leggen. Dat is niet echt gelukt", aldus Moens. Vandenbroucke had "veel aandacht voor de huisartsgeneeskunde". In 2001 en 2002 stelde hij 1,4 miljard BEF (34,71 miljoen euro) extra ter beschikking om het Globaal Medisch Dossier open te stellen voor 50-plussers vanaf 1 mei 2001 en voor de hele bevolking een jaar later. Marc Moens: "De specialistische disciplines leverden in: 500 miljoen BEF in de cardiologie en 75 miljoen BEF in de cardiochirurgie." De oprichting van de Nationale Raad voor Kwaliteits-promotie (NRKP) was Moens een doorn in het oog omdat de regeringsbank op gelijke voet stond met de artsensyndicaten en de ziekenfondsen. "De Nationale Commissie kon dit niet smaken en veel succes kende de NRKP niet", dixit Moens. In een één-tweetje met Aelvoet creëerde Vandenbroucke ook nog de 'functie - gespecialiseerde - spoedgevallen'.