...

Het gaat niet alleen om een tussenkomst voor het materiaal (indi- vidueel, zoals handschoenen, maskers, jassen, enz.), maar ook om de zwaardere investeringen (zoals lucht- verversingsapparatuur) en beschermingsmaatregelen (met name de tijd die nodig is voor het aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen, de tijd die nodig is tussen twee patiënten, de tijd die nodig is voor het ontsmetten van het materiaal en de lokalen, enz.). Voor de eerste periode mei-augustus werd de vergoeding reeds uitbetaald. De uitbetaling voor de tweede periode was voorzien, maar het goedkeuringsproces liep vertraging op als gevolg van de administratieve en begrotings- controle."Beschermingsmateriaal is essentieel voor onze zorgverleners om hun job veilig te kunnen uitvoeren. Ik ben dus blij dat dit KB eindelijk door de mi- nisterraad goedgekeurd werd", aldus minister Frank Vandenbroucke in een persbericht. De krachtlijnen van de modaliteiten voor de tussenkomst van de ziekte- verzekering zijn als volgt: - Er wordt voorzien in een tegemoetkoming van 2,5 euro per patiënten- contact, met een maximum van 200 contacten per maand.- Er wordt voorzien in een tegemoetkoming van 20 euro per patiënten- contact (met een limiet van 200 contacten per maand) voor beoefenaars van de tandheelkunde, artsen-specialisten in stomatologie of otolaryngologie. Dit verschil wordt gerechtvaardigd door het verhoogde risico op besmetting met covid vanwege o.a. de nabijheid van het gezicht van de patiënt zonder masker.- Voor bepaalde beroepen met een voor het publiek toegankelijke ruimte (apotheker, audicien, opticien, bandagisten, orthopedisten, medisch huizen, revalidatiecentrum) is voorzien in een forfaitair bedrag van 500 euro per maand. Diëtisten, ergotherapeuten, podologen en orthoptisten ontvangen een vast bedrag van 100 euro per maand. De tegemoetkoming wordt uiterlijk in juni door het Riziv uitbetaald.