...

De wachtpost beslaat een gebied van niet minder dan 240 km2. Dat telt 72.000 inwoners. Om het hele gebied te doorkruisen is het drie kwartier rijden. De aanrijtijd voor de wachtpost bedraagt maximum een goede twintig minuten.De weekenddienst in de wachtpost omvat vijf shifts van 12 uur of iets meer (de eerste shift start vrijdagavond om 19 u. en duurt 13 uur). Overdag is een zittende en een rijdende wacht aanwezig, 's nachts is er één arts voor de zittende én de rijdende wacht.Aan de wachtpost doen 75 artsen mee goed voor 60,5 FTE. Ieder weekend doen zeven artsen een shift van 12 u. Dat maakt dat iedere arts jaarlijks ongeveer 6,5 shifts in het weekend dienst heeft - en daarbij twee keer in de wachtpost de nacht moet doorbrengen.Het wachtpostgebied valt samen met het gebied van de huisartsenkring, behalve dat Kruisem (met elf artsen) niet meedoet met de wachtpost. Hun situaties is nog comfortabel genoeg om een aparte wachtdienst te blijven organiseren.Het plan is dat de wachtpost in Oudenaarde zou samenwerken met die van Deinze. Om aan een voldoende aantal inwoners voor een samenwerkingsverband te komen wordt gekeken in de richting van Meetjesland. "Er zouden dan 's nachts twee wachtposten in dat gebied moeten open blijven: Meetjesland en Oudenaarde", stelt Gaethofs. Dit is maar speculeren over de toekomst, het is de overheid die de knoop ooit in dit dossier zal moeten doorhakken. Ronse, dat ten zuiden van Oudenaarde ligt, koos er duidelijk voor om samen met twee buurgemeenten een afzonderlijk wachtgebied te vormen.De kring en de huisartsenwachtpost zijn samen een vzw. "Dat houdt bijvoorbeeld in dat de artsen van Kruisem zich bij een beslissing die de wachtpost betreft, zullen moeten onthouden - maar wel meestemmen als het om ander materies gaat ", weet Gaethofs. Het behoud van de band tussen de huisartsen en de wachtposten vindt hij erg belangrijk. "Voor de wachtposten is het uitkijken naar de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe Kwaliteitswet. Maar feit is dat wachtposten nu federale materie zijn, en huisartsenkringen gemeenschapsmaterie. De federale wetgeving over wachtposten kan moeilijk aan de kringen refereren. Dat zou een opening kunnen laten voor andere spelers om buiten de huisartsenkring om een wachtpost te organiseren."