...

Tijdens de hoogmis van de gastroenterologie, de Digestive Disease Week, heeft een groep vorsers de eerste resultaten gepresenteerd van een verkennende studie, die het nut van fecestransplantatie heeft onderzocht bij het bestrijden van obesitas. De feces werd niet via de aars als een lavement toegediend, maar in de vorm van capsules per os (eerst 30 capsules en daarna 12 capsules 2 keer over een periode van 12 weken).Bij analyse van de intestinale microbiota van de behandelde patiënten bleek de transplantatie na 24 weken effectief te zijn: de microbiota was grondig veranderd en was nu nagenoeg identiek aan die van de donor. Nog een andere belangrijke vaststelling: een drastische daling van de hoeveelheid taurocholinezuur bij de behandelde patiënten tot nagenoeg hetzelfde niveau als bij de donor. In de placebogroep bleef de hoeveelheid taurocholinezuur onveranderd hoog.Er werden geen bijwerkingen waargenomen na fecestransplantatie. Het is uiteraard onmogelijk om het effect van fecestransplantatie op het gewicht of de BMI van de patiënten te beoordelen na zo'n korte tijd. We weten nu echter wel dat de patiënt die wijze van toediening aanvaardt, dat de toediening geen risico inhoudt en dat de ent aanslaat. Momenteel lopen grotere en langere onderzoeken om het effect ervan op obesitas te evalueren. Mogelijk wordt dit dus een nieuwe optie in de strijd tegen obesitas, een probleem dat alle sociale klassen en alle leeftijdsgroepen treft.