...

Gezien het vakantietijd is, is het moment gekomen om ook in de vakantie een stukje rustiger te leven. Dat is toch de bedoeling van vakantie, maar we willen ook gerust de zon kunnen opzoeken met zo weinig mogelijk gevolgen voor de gezondheid. En dat is niet zo vanzelfsprekend meer: het maligne melanoom is de laatste jaren in opmars, onder meer door de vergrijzing, maar vooral door het onbeschermd of onvoldoende beschermd zonnen.De boodschap die iedere arts, verpleegkundige of ervaringsdeskundige in maligne melanoom zou moeten uitdragen in deze periode van het jaar: "Ga op vakantie, geniet van de zon, maar draag beschermende kledij, smeer met minstens factor 30, liever nog factor 50, best enkele keren per dag en blijf uit de zon wanneer ze in en rond het zenit staat."