...

Midden maart, in het heetst van de coronacrisis, krijgt Olivia Cools een uitnodiging om lid te worden van de Franstalige Facebookgroep ' Covid-19 pour les médecins'. Er worden vragen, bedenkingen, cases, en andere (evidence-based) informatie gedeeld in verband met covid-19, voor en door collega-artsen. Een goed initiatief, oordeelt de psychiater, en ze besluit een Vlaamse variant op te richten."Wie in de frontlinie staat, heeft enerzijds nood aan informatie en wil anderzijds collega's informeren", verklaart dokter Cools de snelle opmars van de groep. Nog geen 24 uur na de opstart, telt de groep al meer dan 10.000 leden. Al snel springt collega- psychiater Vicky Beyaert bij om de groep te beheren. Olivia Cools: "In tijden van stress vallen mensen terug op media die ze goed kennen. Facebook is laagdrempelig, en snel. Zijn er nieuwe feiten bekend, dan wordt die informatie meteen gepost. Op die manier ben je snel up to date met informatie die relevant is voor je beroepsgroep of specialisme. Heb je zelf een vraag, dan heb je binnen het uur al meerdere reacties." De 'crisisweken' mogen ondertussen dan wel achter ons liggen, de nood aan informatie delen onder peers blijft. "Het is niet dat er zó veel geweten is. In de voorbije maanden hebben we allemaal hetzelfde moeten leren", zegt Olivia Cools. De psychiater telt elke dag nog 20 à 30 nieuwe berichten en tussen de 100 en 200 opmerkingen. De thema's evolueren met de maatschappelijke en zorgorganisatorische ontwikkelingen mee. Op het moment van schrijven gaan veel vragen bijvoorbeeld over de heropstart van niet-covidgerelateerde zorg. Olivia Cools: "'Hoe ga je je OK terug in orde maken?', 'Hoe herneem je je dermatologische praktijk?',... Maar ook vragen in verband met behandeling, in quarantaine plaatsen, follow-up, beschermingsmateriaal,... blijven aan de orde." Dagelijks nog worden de meest pertinente vragen verzameld en aan Domus Medica en Sciensano bezorgd. Ook advocatenkantoor Dewallens & Partners verleent zijn steun aan het initiatief door een antwoord te bieden op juridische vragen. Over het algemeen is er weinig schroom om vragen te stellen en dat is goed, merkt Olivia Cools op. "Een huisarts met een vraag voor een collega- pneumoloog, zal nu misschien sneller geneigd zijn om zijn vraag te stellen via de facebookgroep dan om de telefoon te nemen en zijn collega op te bellen - vanuit de redenering dat iedereen het momenteel al druk genoeg heeft." Ja, soms delen artsen ook dat ze het moeilijk hebben. Olivia Cools: "Bijvoorbeeld, een specialist die zegt dat hij zich schuldig voelt omdat hij momenteel zijn functie als arts niet kan uitoefenen. Dan weer zegt een huisarts dat het rare dagen zijn, met drukke ochtenden in het kader van covid-19 en rustige namiddagen." Naast de mogelijkheid om snel informatie te delen onder peers, blijkt de groep ook een belangrijk medium te zijn voor mentale ondersteuning. "En laat dit laatste zó belangrijk zijn om te kunnen blijven doorwerken - overleven tout court - in een crisis als deze", zegt dr. Cools, die overigens een van de partners is in 'De ZorgSamen' (het online platform ontstaan vanuit Zorgnet-Icuro om zorgverlenrs/ -medewerkers te helpen voldoende veerkracht te behouden, nvdr). "Artsen zijn vaak lonely leaders", zegt de psychiater, "het kan, vooral in deze tijden, enorm deugd doen om te horen dat andere collega's met dezelfde vragen, bezorgdheden of twijfels zitten."