...

Mogelijk/hopelijk treedt binnenkort een verschuiving op in de machtsstrijd tussen het virus en de mens, en winnen we steeds meer terrein. Echter vrees ik dat ons nog een zware emotionele tol te wachten staat. Mag ik daarom het utopische idee lanceren alle kinderen en jongeren een extra jaartje onderwijs te gunnen? Minder sterke kinderen kunnen op die manier hun achterstand bijbenen, en wie al 'op schema' zat kan zich wat meer gaan verdiepen. Ons onderwijsniveau nóg verder laten dalen is immers geen optie. Economisch betekent dit uiteraard een forse investering, maar welke emotionele schade volgt uit het strak vasthouden van leerplannen in deze tijden, en wat zal dát kosten de komende maanden en jaren?