...

In welke mate kan de directie van een woonzorgcentrum betrokken zijn bij een overleg over de euthanasie van een bewoner/ patiënt? Volgens LEIFarts en collega Frank Heyvaert kan dit niet, lezen we in recente mediaberichtgeving.Het klassieke beroepsgeheim is hier niet van toepassing en zelfs al zou men dit vooropstellen, dan getuigt het van de paternalistische visie van een verouderd medisch model. Levenseindbeslissingen inclusief euthanasie zijn al langer dan 2002 een interdisciplinaire ontmoeting met de patiënt(e) en betrokkenen.Door het contact met de directie kan men de levenseindebeslissingen, waaronder euthanasie, uitvoerig en onderbouwd bespreken. In complexe situaties komt men zelfs tot op heden niet wettelijk uitgeschreven maar wel ethisch-menselijke oplossingen zoeken, zoals bij bewoners met dementie en andere verworven hersenaandoeningen die de wilsbekwaamheid beïnvloeden.