...

De Nationale Commissie keurde afgelopen maandag een definitieve regeling goed voor de vergoeding van een advies bij euthanasie, meldt Thomas Gevaert (Kartel/ASGB). Die kwam er na overleg met LEIF en met de Franstalige tegenhanger. Daarbij wordt niet langer gewerkt met een gesloten budget. Een werkgroep moet zich buigen over de ondersteuning van huisartsenpraktijken door praktijkassistenten en -verpleegkundigen, meldt Johan Blanckaert. Daarvoor is 16,5 miljoen euro opzij gezet in het lopende akkoord. Maar dat staat volkomen los van de New Deal, werd verzekerd. Het geld gaat naar alle huisartsen, onafhankelijk van de financieringsvorm. Dat laatste verbaast wel Roel Van Giel (AADM), die niet goed begrijpt waarom die praktijkondersteuning ook naar wijkgezondheidscentra zou gaan (waar nu bijvoorbeeld al verpleegkundigen aan de slag kunnen). Dokter Van Giel heeft opgetekend dat er nieuwe prestaties voor pijnbestrijding door anesthesisten vergoed worden - onder meer voor knieartrose. België is koploper wat het aantal knieprothesen betreft. Maar bij een grote groep patiënten met een prothese verdwijnen de pijnklachten niet. Bij de nieuwe prestatie door anesthesisten zal gemonitord worden of die dan leidt tot een afname van het aantal knieprothesen. De wachtposten krijgen nog langer een vergoeding voor het 'dubbel onthaal'. Een extra kracht kan ingeschakeld worden gedurende de 'crisismaanden' - 16 weken in de periode van november tot maart. Volgens de Bvas moeten wachtposten dan wel minstens 10.000 contacten hebben op jaarbasis. Bij 20.000 contacten kunnen ze de extra kracht nog veel langer inschakelen. Volgens dokter Van Giel wordt er nochtans onvoldoende rekening gehouden met de 'grootte' van de wachtpost. Een wachtpost die een gebied van 80.000 inwoners bedient, krijgt evenveel personeel als een die een gebied van 200.000 inwoners covert. Dat is onder meer waarom AADM aandringt op een snelle invoering van het nieuwe financieringssysteem voor wachtposten: dat houdt voor de berekening van de subsidie wel rekening met variabelen als het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid. Andere voordelen zijn onder meer dat het micromanagement door het Riziv verdwijnt. Wachtposten krijgen een investeringsbudget zodat ze niet voor alles nog een dossier bij het Riziv moeten indienen. Ze kunnen met het geld tussen posten schuiven: als ze kunnen bezuinigen op één post roomt het Riziv dat niet af en kunnen ze het extra geld besteden aan een andere uitgavenpost.