...

Het voorbije euthanasieproces wekte heel wat beroering, en zal ongetwijfeld nog lang blijven nazinderen. De geneeskundige kring Dodoens wil de eventuele consequenties voor artsen toelichten in een debat, dat deze complexe problematiek ook vanuit filosofisch en juridisch oogpunt zal benaderen. Moderator is professor em. medisch recht Herman Nys.Deze sprekers staan vanaf 9u30 op het programma:Evelien Delbeke, advocaat, gastprofessor UA, auteur van het standaardwerk Juridische aspecten van zorgverlening bij het levenseinde. Was op het euthanasieproces aanwezig als lid van het team van Jef Vermassen.Lucas Ceulemans, equipe-arts van het Palliatief Netwerk Mechelen, die vele artsen bijstond en adviseerde; werd recent voorzitter van de Ethische Commissie van vzw Emmaüs, Mechelen.Erik Thys, psychiater verbonden aan UPC KU Leuven en PSC St Alexius Elsene; gaf een aantal psychoeducatieve strips uit over psychiatrische aandoeningen en was aanwezig op het euthanasieproces.Ivo Uyttendaele, psychiater en gewezen ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde en auteur van De Wetstrijd, waarin o.m. een hoofdstuk over de praktijk van euthanasie in België en Nederland.Valerie Van Peel, lic. Communicatiewetenschappen, Eerste Ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, volgt de ethische dossiers op in de Commissie Volksgezondheid en Gelijke Kansen.Sigrid Sterckx, hoogleraar Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Centrum voor Ethiek en Moraalwetenschappen, UGent en was aanwezig op het euthanasieproces.Na de pauze (11u-11u30) gaat het debat van start (11u30 tot 13u).